Kulttuuriavustuksia myönnettäessä tuettu monipuolisesti sekä taiteilijoita että alan harrastajia. Pääpaino lastenkulttuurissa ja monikulttuurisuudessa.