Vihreiden varapuheenjohtajaksi ehdolla on espoolainen Noora Koponen. Noora on Vihreiden entinen kansanedustaja (2019-2023), fysioterapeutti, kirjailija ja Leijonaemot ry:n tuore toiminnanjohtaja.

Noora on lähtöisin kokkolalaisesta yrittäjäperheestä. Yrittäjyys on ollut vahva osa hänen sukuaan vuosikymmenten ajan, jonka myötä sinnikkyys sekä toisaalta epäonnistumisista selviytyminen ovat muovautuneet osaksi häntä jo lapsuudesta saakka.

Noora on lähtenyt mukaan politiikkaan vuonna 2014 puolustaessaan oman erityistä tukea tarvitsevan lapsensa opiskeluoikeuksia. Siitä lähti lasten ja erityisesti erityisryhmien oikeuksien ajaminen on ollut hänelle olennainen osa poliittista työtä. Kansanedustajaksi Noora valittiin vuonna 2019 Uudenmaan vaalipiiristä. Eduskunnassa hän toimi vihreän eduskuntaryhmän valiokuntavastaavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä sivistysvaliokunnassa. Hän oli mukana viemässä maaliin niin soteuudistuksen kuin oppivelvollisuusuudistuksenkin. Lisäksi hän toimi varajäsenenä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä ympäristövaliokunnassa. Lisäksi hän perusti eduskunnan nepsy-verkoston, sekä puheenjohti sitä. 

Työssään Noora haluaa edistää jokaisen ihmisen oikeutta hyvinvointiin ja terveyteen sekä vahvistaa vähemmistöjen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Näin Noora kuvaa omaa varapuheenjohtajakampanjaansa ––

‘’Puolue on aina jäsentensä ja äänestäjiensä summa – ja sen ainoa keino säilyä elinvoimaisena on kyky kuulla, kohdata ja keskustella. Kun ihminen valitsee itselleen puolueen hän etsii tahoa, jossa voi kokea mahdollisuutta vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Jossa keskusteltavat asiat koskettavat juuri minua ja minulle rakkaita ihmisiä.

Haluan olla rakentamassa puoluetta, joka koskettaa ihmistä kaupungista tai maaseudusta riippumatta. Puoluetta, jossa jokaisen elämäntilanteelle löytyy paikka. Hyvinvointi ja terveys, koulutus, turvallisuus ja työllisyys koskettavat meistä jokaista. Ne ovat asioita jotka määrittävät sen millaiseksi arkemme rakentuu. Sillä perusturvallisuuden pohjalta teemme kaikkein keskeisimmät ratkaisumme. On muistettava,että paremman maailman rakentamiseen pystyy vain hyvinvoiva ihminen.

Tähän vihreiden on vastattava. Meidän on vahvistettava sosiaali- ja terveyspoliittista linjaa. Ymmärrettävä niiden kytkeytyminen talouspoliittisiin päätöksiin sekä yhteiskunnan kestävyyteen ja kantokykyyn. On luotava visio siitä, kuinka hyvinvoinnin rakenteet turvataan. On puhuttava taloudesta ja sen vaihtoehdoista, kestävyyden rakentamisesta. Työstä ja sen tekijöistä. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. On puhuttava ihmisille, mutta myös ihmisten puolesta – vain siten voimme olla äänestäjille uskottava vaihtoehto.”

Lue lisää Nooran kampanjasta täältä.