Espoon nuorisovaltuuston tekemät aloitteet tulee tuoda kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon on parannettava nykyisestä, vaativat vihreät valtuutetut Mari Anthoni ja Ekim Özdemir tekemässään valtuustoaloitteessa, joka käsitellään valtuuston kokouksessa 11.6.

Espoo julistaa panostavansa lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen, sekä olevansa nuorisovaltuustotoiminnan edelläkävijä. Käytännössä monessa asiassa tyydytään täyttämään vain lain edellyttämät minimivaatimukset. Nuorisovaltuuston ääni kuuluu päätöksenteossa heikosti, ja yhtenä konkreettisena parannuksena nuorisovaltuusto on jo pitkään toivonut aloitteidensa tuomista kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Valtuustokäsittely takaisi nuorisovaltuuston aloitteille niiden ansaitseman vastauksen sekä julkisen käsittelyn, jota kaikki voisivat seurata.

Kaupungin virkamiesvalmistelussa on otettu kielteinen kanta nuorisovaltuuston aloitteiden valtuustokäsittelyyn, ja asia torpattiin tiukassa äänestyksessä myös kaupunginhallituksessa. Tavoitteena on luoda yhdessä kaupungin ja nuorisovaltuuston kanssa malli, jolla nuorisovaltuuston aloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

“Kaupunki julistaa pyrkivänsä varmistamaan ‘nuorisovaltuuston toiminnan olevan jatkossakin edelläkävijyyttä.’ Mielestäni kuntalain mukainen, eli siis vähimmäisvaatimukset täyttävä toiminta ei ole todellista edelläkävijyyttä. Kaupungin tulee edistää nuorten ja nuorisovaltuuston asemaa rohkeiden uudistusten kautta”, toteaa liikunta- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja Ekim Özdemir. Özdemir muistuttaa, että “monien palveluiden suurimpia käyttäjäryhmiä ovat nuoret, joilla ei ole vielä äänioikeutta, eikä muita keinoja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.”

Vihreiden valtuutettujen mukaan nuorisovaltuuston oikeus tuoda aloitteita valtuustoon olisi helposti toteutettava edistysaskel, joka tulee toteuttaa samaan aikaan nuorten osallisuuden muun monipuolisen kehittämisen kanssa.

Osallistuva Espoo-kehitysohjelman varapuheenjohtaja Mari Anthoni muistuttaa, että kaupungin hyväksymissä ohjelmissa korostetaan osallisuuden ja osallistumisen merkitystä, sekä kannetaan huolta nuorten kokemuksista kuulluksi tulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien puuttumisesta. ”Meillä on oltava aikaa ja varaa kuunnella ja kunnioittaa nuoria sekä parantaa nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia – päinvastaiseen meillä ei ole varaa”, kiteyttää Anthoni.