Lisää rahaa koulukorjauksiin

Talousarvioneuvotteluissa olemme joka vuosi vaatineet lisää rahaa koulukorjauksiin. Tälle vuodelle saimme 100 000 e lisää suunnitteluun korjausten nopeuttamiseksi.
Edellytimme myös, että koulujen korjauksiin varattu ylimääräinen 10 M€ käytetään etupainotteisesti akuutteihin korjaustarpeisiin. Olemme lisäksi esittäneet rahan siirtämistä tieinvestoinneista koulukorjauksiin, mutta tälle ei ole löytynyt muiden ryhmien tukea.

Vaikka tie- ja kouluinvestointeja ei suoraan pidä asettaa vastakkain, on kyse samasta rahasta. Infrainvestoinnit tuovat parhaimmillaan tuloja, mutta koulukorjausten lykkääminen puolestaan tuo lisämenoja ja aiheuttaa korvaamatonta inhimillistä kärsimystä sairastumisten myötä,” toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Valtuusto on päättänyt 280 miljoonan euron vuotuisesta investointikatosta ja siksi akuutteihin korjauksiin ei meinaa löytyä riittävästi rahaa, vaan koulujen korjauksia asetetaan toisiaan vastaan. Talousarvioneuvotteluissa päätettiin uusien rahoitusratkaisujen edistämisestä koulukorjausten vauhdittamiseksi. Vaatimuksestamme kaupunginhallitus saa tästä selvityksen viimeistään maaliskuussa.

Muutamassa kuukaudessa on selvinnyt, että Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulut ovat arvioitua huonommassa kunnossa ja Karamzinin koulu on noussut potentiaaliseksi kriisikohteeksi. Ellei maaliskuussa pystytä osoittamaan uskottavia uusia keinoja koulukorjausten aikaistamiseksi tai korvaavien tilojen hankkimiseksi, on investointikatto avattava,” sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo

Kevyiden peruskorjausten sijaan kokonaan uusi koulu

Olemme kyseenalaistaneet sen, että huonokuntoisia vanhoja kouluja yritetään korjata pahimmillaan niin, että vanhasta koulusta jäljelle jää vain tukirakenteet. On tarkkaan harkittava, milloin koulu kannattaa korjata ja milloin purkaa pois ja rakentaa tilalle uusi moderni rakennus kohtuuhinnalla.

Järjettömintä on tehdä pieniä korjauksia, jotka johtavat pahimmillaan korjausten kierteeseen ja siihen, että koulua käydään rakennustyömaan keskellä. Liian usein näissä tilanteissa on jouduttu tekemään nopea hätäväistö. Tämä se vasta tulee kalliiksi,” toteaa Hopsu.

Pysyviä väistötiloja lähelle

Väistötilanteissa olemme vaatineet väistötiloja lähelle, jotta perheiden arki sujuu. Kalliiden siirtokelpoisten tilojen sijaan on järkevää vuokrata pysyviä väistötiloja kaikilta suuralueilta.

Nyt on löydettävä Tapiolasta tilat Aarnivalkean koululle, ja Jousenkaaren koululle mikäli sen korjaussuunnitelmat muuttuvat ja väistö jatkuu suunniteltua pidempään. Esimerkiksi Niipperin koulussa edellytimme siirtokelpoisia tiloja koulun yhteyteen. Sinne toteutetaankin pikaisella aikataululla tyyppikouluratkaisu, joka palvelee aluetta arviolta 10 vuotta ja antaa aikaa suunnitella Pohjois-Espoon kouluverkkoa rauhassa,” sanoo Elo.

Avointa ja reaaliaikaista tiedotusta vanhemmille ja henkilökunnalle

Olemme vaatineet avoimuutta ja läpinäkyvyyttä valmisteluun. Vanhemmille ja asukkaille on viestittävä viipymättä ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista ja heitä on kuultava ennen päätöksentekoa.

Esimerkiksi Karhusuon koulu on aivan liian monta vuotta joutunut olemaan epätarkoituksenmukaisissa tiloissa ja suuressa epävarmuudessa suunnitelmien jatkuvasti muuttuessa. Nyt pidämme kiinni siitä, että talousarvioneuvotteluissa päätetty aikataulu pitää”, päättää Hopsu.