Kaupunginhallitus antoi 3.5.2021 kokouksessaan linjauksia Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan valmistelua varten. Päätöksissä oli sekä pettymyksiä että ilon aiheita. 

Erityisen pettyneitä Espoon Vihreät on Oittaan virkistysalueen nakertamiseen. On tärkeää, että kasvavassa kaupungissa turvataan Oittaan kaltaisten asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä lisäävien ulkoilualueiden säilyminen.

“Oittaa on yksi Espoon suosituimmista lähiliikuntapaikoista niin kesäisin kuin talvisinkin. Hepokorven datakeskushanke on ilmaston kannalta tärkeä, mutta se pienentää ulkoilualuetta idästä. Sen vuoksi kaupungin maiden säilyttäminen virkistyskäytössä alueen länsireunalla olisi ollut perusteltua.” sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen

Vihreiden vastustuksesta huolimatta kaupunginhallituksen enemmistö päätti Kokoomuksen esityksestä, SDP:n kannattamana kumota kaupunkisuunnittelulautakunnan aiemmin tekemän päätöksen turvata Oittaan virkistysalueen länsireunat virkistysalueina jatkossakin. Perusteena oli Korsbackan pientaloalueen rakentamisen vauhdittaminen. 

“Korsbackan asukkaat ovat odottaneet alueen kehittämistä vuosia. Ymmärrämme halun viedä alueen suunnitelmaa kiireesti eteenpäin. Nyt kuitenkin kiireen varjolla vähennettiin kaikkien asukkaiden virkistysalueita. Se ei varmasti ollut asukkaidenkaan toiveena.” Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell puolestaan harmittelee. 

Vihreät esittivät kokouksessa, että Korsbackaa kehitettäisiin maisemaan, olemassa olevaan rakennuskantaan ja luonnonympäristöön sopivana pientaloalueena ja, että tarkempaa suunnittelua varten alueelle laaditaan rakentamisen tapaa ohjaava korttelisuunnitelma. Vihreiden esitys hävisi äänestyksessä. 

“Toivottavasti asemakaavoituksen yhteydessä alueen kokonaisilmeen suunnitteluun löytyy tahtoa myös muilta puolueilta. Asukkaat ovat toivoneet, että Korsbackan kylän perinnemaisema olisi täydennysrakentamisen lähtökohtana. Toivon, että alueesta saadaan hyvällä suunnittelulla viihtyisä ja omaleimainen.” Hertell kuvaa.

Kaupunginhallitus teki linjauksia myös uuden paikalliskeskuksen, Viiskorven osalta.

Kaupunginhallituksen yhteisymmärryksessä päättämien esitysten mukaisesti Viiskorpi toteutetaan pääsääntöisesti pientalovaltaisena alueena, jonka keskustakorttelien kerrostalot mahdollistavat monipuoliset palvelut.

“Olemme tyytyväisiä, että kaupunginhallitus oli yksimielinen siitä, että Viiskorven nykyisten pientaloalueiden ympäristöt toteutetaan kaupunkipientaloalueina kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja puuta rakennusmateriaalina hyödyntäen.” Partanen toteaa.  

Vihreät esitti, että Viiskorpeen olisi lisätty uudet joukkoliikenteen runkoyhteydet kohti Vihdintietä ja Espoon keskusta. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä. 

“Monelle alueen asukkaalle luonnollinen kulkusuunta olisi ollut Leppävaaran sijaan kohti Vihdintietä ja Kehäradan asemia. Joukkoliikenteen runkoyhteyden lisämerkinnät olisivat tuoneet alueen joukkoliikenteen kehittämiselle vaihtoehtoja.” HSL:n hallituksen puheenjohtajanakin toimiva Hertell toteaa. 

Hän on kuitenkin tyytyväinen kaupunginhallituksen tekemästä linjauksesta tarkastella vielä eri joukkoliikennevaihtoehtojen hyötyjä, haittoja ja kustannuksia. 

“On selvää, että Viiskorven uusi paikalliskeskus tarvitsee hyvät joukkoliikenneyhteydet. Ennen, kun alue kehittyy, meillä on vielä hyvin aikaa pohtia parhaita ja toimivimpia vaihtoehtoja.” hän lisää. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan rajata hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle ne Histan ja Myntinmäen alueet, jotka ovat voimassa olevan maakuntakaavan vastaisia sekä Espoon keskuksen ympäristön alueet. 

Loput yleiskaavasta tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi vielä kuluvan valtuustokauden aikana. Vihreät tulee esittämään yleiskaavasta luontoa, ilmastoa sekä asukkaiden lähipalveluja paremmin huomioivan vaihtoehdon.

Lisätietoja: 
Henna Partanen, Kaupunginhallituksen 1. vpj.
0407619024
henna.partanen@vihreat.fi

Sirpa Hertell, Vihreän valtuustoryhmän pj.
050 56 66 818
sirpa.hertell@vihreat.fi