Subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä päivähoidon ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa säilytettiin Vihreiden tavoitteen mukaisesti. Torjuimme myös opetukseen suunnitellut heikennykset, kun tuntiresurssiin, koulunkäyntiavustajiin ja iltapäivähoidon järjestämiseen saatiin lisärahaa 2,2 M€. Neuvotteluissa päätettiin myös selvittää mahdollisuudet siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

“Tiukassa taloudellisessa tilanteessa pidämme tärkeänä saavutuksena sitä, että lasten yhdenvertainen oikeus päivähoitoon säilyy. Koulujen tuntiresurssiin ja koulunkäyntiavustajiin saatu budjettilisäys tarkoittaa käytännössä aikuisten aikaa lasten koulupäivään ja turvaa opetuksen laatua. Olen näistä päätöksistä erittäin iloinen,” kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreät edellyttivät, että sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin ei tehdä kohtuuttomia 27,5% korotuksia. On myös tärkeää, että vanhusten palveluihin saatiin lisää 400 000 €.

“Vanhusten kotihoitoa on kehitettävä siten, että hoivan laatu paranee ja vuokratyövoiman käyttö vähenee. Lisäksi pitkäaikaishoitoon pääsyä tulee seurata, ettei hoitoon pääsyn kynnys nouse liian korkeaksi,” painottaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Vihreät pitävät tärkeänä, että koulujen korjauksiin varattu ylimääräinen 10 M€ käytetään investointikaton estämättä ensi vuoden aikana akuutteihin korjaustarpeisiin. Koulujen sisäilmaongelmia ratkotaan myös edistämällä uusia rahoitusratkaisuja korjausten vauhdittamiseksi. Kestäviä väistöratkaisuja kartoitetaan etsimällä sopivia olemassa olevia tiloja sekä nykyisten koulutilojen käyttöä tehostamalla.

“Koulukorjaukset ja uudet tilatarpeet on haastavaa sovittaa investointikattoon, siksi tarvitaan pian uusia keinoja. Kaupunginhallitus saa raportin toimenpiteiden etenemisestä viimeistään maaliskuussa ja voi tarvittaessa ryhtyä jatkotoimiin”, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo

Myös nuorisotoimi sai lisää rahoitusta järjestöavustuksiin ja kulttuuritoimi koululaisten KULPS-tarjonnan toteuttamiseen. Ympäristötoimeen saatiin tärkeä puuttuva ympäristötarkastajan vakanssi ja Ilmasto-ohjelman toteuttamista ja seurantaa vahvistettiin.

“Tiukassa taloudellisessa tilanteessa olemme tyytyväisiä neuvottelutulokseen, jossa saimme turvattua opetuksen ja päivähoidon laadun, torpattua kohtuuttomat maksukorotukset ja lisättyä rahaa vanhusten palveluihin”, summaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreiden tavoitteet budjettineuvotteluihin löydät täältä