Tänään pidettiin Otaniemen Urban Millissä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen keskustelu- ja tiedotustilaisuus Otaniemen metrokaavasta ja kokonaiskuvasta. Tilaisuuden aiheena oli ns. Arts-rakennuksen asemakaava (220506) joka käsittää metroaseman ympäristön ja taiteiden korkeakoulun tulevan päärakennuksen sekä Otaniemen ”Koko kuva”-raportti.

Lautakunta oli päättänyt, että lautakunnan puheenjohtajisto toimii yhdessä tilaisuuden vetäjinä. Tilaisuutta johtivat siis yhdessä pj Markku Markkula että varapj Kirsi Louhelainen.
Kokouksen alkuun esiteltiin lautakunnan aiemmin koostamia Otaniemen kehittämisen teesejä sekä kuukausi sitten pidetyssä lautakunnan kokouksessa tehdyt päätökset Otaniemen alueen yleisistä linjauksista sekä metroaseman asemakaavan tavoitteista. Tämän jälkeen käytiin läpi mm. asemakaavaprosessia, alueen kaavoitustilannetta ja aikatauluja, maanomistajien visiota alueesta (eli Koko kuva-raporttia) sekä Arts-talon tarkempia piirustuksia.

Vilkkain osuus oli ymmärrettävästi itse keskustelutilaisuus. Itse Arts-talo sai yllättävän vähän kommentteja ja sitä pidettiin yleisesti alueen luonteeseen ja Aallon perintöön sopivana.

Sen sijaan erityisesti Koko kuva kirvoitti kommentteja täyslaidallisen. Tämä on myös ymmärrettävää. Koko kuva on tällä hetkellä kollaasi maanomistajien toiveista ja vuosien varrella tekemistä suunnitelmista. Se ei ole visio, jota lähdetään sellaisenaan toteuttamaan, vaan yksi tapa katsoa kokonaisuutta yhden tahon (eli kahden suurmaanomistajan) toiveista lähtien.

Espoossakin on usein ongelmana, että suunnitelmia lähdetään tekemään maanomistajavetoisesti. Pahimmillaan näitä suunnitelmia uutisoidaan päätettyinä, vaikka niitä ei ole vielä ollut edes luottamushenkilökäsittelyssä. Tästä Otaniemen suunnitelmat ovat mainiona esimerkkinä: niitä on uutisoitu Helsingin Sanomissa asti, vaikka suurin osa alueista ei ole vielä käynyt edes lautakunnan ensimmäisessä käsittelyvaiheessa.

Asukkaille tämä on ikävää: he ovat kommentoineet maanomistajasuunnitelmia lukuisia kertoja, mutta eivät koe ääntään kuullun kun suunnitelmat eivät ole muuttuneet. Niiden on ollut hankala muuttua, kun virallista kaavoitusta ei ole edes vielä käynnistetty. Nyt on.

Toisaalta on myös hyvä, että maanomistajat ovat mukana varhaisessa vaiheessa. He ovat tärkeässä osassa, kun halutaan saada alueet rakentumaan ja ilman vuorovaikutusta ei saada parasta mahdollista kaupunkia. Tässä tapauksessa maanomistajien visioiden esittely ehkä myös puhdisti ilmaa: saimme sensuroimatonta palautetta asukkailta, joiden perusteella koko kuvaa voidaan lähteä jatkokehittämään kaikki tahot, niin asukkaat kuin opiskelijatkin huomioonottaen. Mm. luontoselvitykset ovat vielä pahastikin kesken joten kuva tarkentuu vielä roimasti.

Tässä koosteena tärkeimpiä keskustelun pointteja, suluissa kommenttejani siitä miten edetään lautakunnassa:

– Rantaraitti tulee säilyttää luonnonmukaisena. (Myös lautakunta on linjannut rannan luonnonmukaisena säilyttämisen puolesta.)
– Opiskelijat tulee huomioida myös asunnoissa. Opiskelija-asuntojen tavoite, 2500 opiskelijaa lisää on AYY:n mieleen.
– Otaniemen identiteetti säilytettävä ja vahvistettava. Alkuperäinen henki turvattava
– Välitettävä tukkoon rakentamista
– Tehtävä keskusta-alueelle aitoa kaupunkia, pientä mittakaavaa, kaupunkimaista katutilaa. Nykyinen malli on taloja hajallaan ja myös uudet suunnitelmat toistava tätä. Esim. Jämeräntaipaleen alue voisi jäädä tällaiseksi alueeksi, mutta keskusta-alueella on mietittävä rohkeammin. Uskallammeko myös repiä vanhoja taloja, jos sillä saataisiin parempaa katu- ja kaupunkitilaa?
– Asumista saatava metroaseman lähelle. (Erittäin tärkeä tavoite myös lautakunnalle. Maanomistajien visio on toistaiseksi ns. donitsi: asunnot kiertävät metroaseman kaukaa ja keskittyvät rannoille.)
– Puistoja säilytettävä, virkistysarvot, luonnonmukaisuus. Tehtävä myös siirtyminen esim. Natura-alueelle helpommaksi, nyt se on ”piilossa” ja hankala löytää. Vastaavasti pikkuplänttejä ei tarvitse välttämättä säästää.
– Yliopisto tarvitsee tilaa laajentua vielä jopa kymmeniä vuosia
– Opiskelijat ja asukkaat mukaan
– Lautakunnan linjaukset eivät vielä näy Koko kuvassa (Totta. Tämä päivitetään syksyksi, jolloin se tulee seuraavan kerran käsittelyyn. On myös syytä ottaa kokonaisuudesta vahvempi ote virastossa.)
– Arts-talon läpi tulisi päästä kulkemaan Dipoliin (Arts-talon ongelmana on, että se sulkeutuu yöksi. Ongelma on sama kuin kauppakeskusten estevaikutuksella. Tätä ongelmaa on nostettu esiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa.)
– Palveluita voisi harkita myös hajotettavan. Näin saisi elävämpää kaupunkia, esim. teekkarikylän puolella voisi olla myös jotain palvelua (keskitys vs ripottelu).
– Lehmuskujasta on huolehdittava, sille ei ajoneuvoja ja suojavyöhyke
Linjausten ero Koko kuva -selvitykseen nähden oli isoin keskustelunaihe. Kaiken kaikkiaan mielestäni tilaisuus oli erittäin positiivinen ja tärkeä, vaikka tunteet välillä kävivätkin kuumana. Saimme vahvistusta myös monille Vihreille tärkeille asioille Otaniemessä: luonnonläheisen rannan tärkeyden, asumisen saamisen metroaseman yhteyteen, tiiviin pienimittakaavaisen kaupunkirakentamisen tuomista keskusta-alueelle tiiviin rantarakentamisen sijaan, Natura-alueen vierustan rauhoittamisen rakentamiselta jne.

Nyt koko lautakunnalla on taas kättä pidempää viedä hienoja linjauksia kohti konkretiaa. Nyt käsitelty Arts-asemakaava jatkanee eteenpäin vielä tänä vuonna, seuraavat kaavat ovat tulossa 2015. Koko kuva on siihen mennessä myös monipuolisempi ja täydempi, ja ottaa huomioon myös luonto- ja virkistysarvot sekä opiskelijat ja nykyiset asukkaat.