(Espoon Vihreiden tiedote 24.10.2012) – Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-tietojärjestelmähankkeessa tulee minimoida ilmeisimmät riskit valitsemalla parhaimmat, ei näennäisesti halvimmat toteutustavat. Erityisesti hanke tulee toteuttaa pienempinä osakokonaisuuksina ja avoimia rajapintoja hyödyntäen, toteaa Espoon vihreitä edustava Kirsi Louhelainen keskustelua herättäneestä hankkeesta.

Espoon Vihreät toteavat, että Helsingin sosiaali- ja terveyslautakuntien päätös palauttaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotti valmisteluun oli järkevä ratkaisu.

Pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle tarvitaan toimivat ja keskenään yhteensopivat tietojärjestelmät. Tiedon kulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

– Apotti-hankkeessa on hyviä lähtökohtia, kuten käyttäjälähtöinen suunnittelu ja nykyisten, huonosti keskenään keskustelevien järjestelmien korvaaminen. Tietojärjestelmien uusiminen pitää kuitenkin toteuttaa huolella. Hankkeen onnistumista ei voi jättää toiveajattelun varaan, toteaa tietotekniikka-asiantuntijana työskentelevä Louhelainen.

Espoon Vihreät toteavat, että jatkoselvittelyssä tulee huomioida erityisesti seuraavia asioita:

(1) Riskien minimointi. Muun muassa hankkeessa suunniteltu niin sanottu big bang-menetelmä (koko järjestelmän vaihto kerralla) on riskialtis ja pienetkin viivästykset maksavat paljon. Jatkoselvityksessä tulee selvittää vaihtoehtoa jossa pilkotaan hanke pienempiin osiin, esimerkiksi eri potilastietojärjestelmät (perusterveydenhuolto, erikoisalat) sekä sähköinen asiointi, ja vaiheistaa sekä toteutus että käyttöönotto. Vaiheistamisen riskit ja kustannukset tulee selvittää ja verrata niitä suunniteltuun malliin.

(2) Pohjoismaisten ratkaisujen vertailu. Esimerkiksi Tanskassa on toteutettu vastaava terveydenhuollon tietojärjestelmien uusiminen. Pohjoismaista löytyy hyviä vertailukohtia Suomelle. Vaihtoehtojen riskit sekä hinnoittelu tulee selvittää.

(3) Ostajan osaamista tulee kasvattaa sekä ostamisessa, projektinjohtamisessa että järjestelmäintegraatiossa. Teknologiaosaamisen ja projektin kokonaishallinnan ulkoistaminen kasvattaa sekä riskejä että kustannuksia.

(4) Järjestelmiltä tulee vaatia avoimia rajapintoja, jotta toimittajaongelmat eivät pääse hankaloittamaan integraatiota. Tässä tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että kaikki tieto tulee saada rajapintojen kautta ulos, rajapintojen määrittelyvastuu on asiakkaalla ja toimittaja ei voi muuttaa rajapintaa ilman asiakkaan hyväksyntää.

– Hankintaprosessissa olennaisin vaihe on sen päättäminen mitä ollaan tilaamassa. Tästä syystä alkuvaiheen valmisteluun kannattaa satsata, korostaa Espoon kaupunginhallituksen jäsen Tony Hagerlund.

Lisätietoja:
Kirsi Louhelainen, gsm 050 375 9009
Tony Hagerlund, Espoon kaupunginhallituksen jäsen, gsm 050 544 3323