Ruuhkamaksut ovat erinomainen keino ohjata pääkaupunkiseudun liikennettä. Nykyaikaiset järjestelmät mahdollistavat maksun kohdistamisen ruuhkautuviin aikoihin ruuhkautuville alueille. Rajoittamalla ruuhkien syntyä vähennetään liikenteen pakokaasupäästöjä. Samalla on syytä tiedostaa, että ruuhkamaksujärjestelmää voidaan käyttää myös ihmisten liikkumisen seuraamiseen. Yksityisyyden suojaa uhkaava valvonta tulee estää hyvällä suunnittelulla, ei pelkästään juhlallisilla vakuutuksilla olla käyttämättä järjestelmää väärin. Tällaista näkemystä painotettiin Vihreän eduskuntaryhmän, pääkaupunkiseudun Vihreiden paikallisyhdistysten ja Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän järjestämässä kansalaisinfotilaisuudessa.

Muualta maailmasta ja viime aikoina erityisesti Iso-Britanniasta kantautuneet tiedot osoittavat, että ruuhkamaksujärjestelmän keräämiä tietoja voidaan käyttää kansalaisten valvontaan ja tietoja saatetaan jopa luovuttaa ulkomaille.

– Ruuhkamaksut tulee toteuttaa vain ja ainoastaan tienkäyttömaksujen keräämiseksi mahdollisimman tehokkaalla, helpolla ja edullisella tavalla. Järjestelmän suunnittelun tulee olla niin avointa, että siihen ei jää mitään järjestelmän toiminnan kannalta tarpeettomia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kansalaisten seuraamisen, totesi Vihreiden kansanedustaja ja tietoyhteiskuntatyöryhmän puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Ruuhkamaksujärjestelmän tietosuoja on laaja kysymys, joka asettaa vaatimuksia muun muassa järjestelmäratkaisuille, tiedon siirrolle, käsittelylle, säilytykselle, käytölle ja tuhoamiselle.

– Koko ketjun tulee olla selkeä ja läpinäkyvä, siinäkin tapauksessa, että teknisestä toteutuksesta vastaisi yksityinen yritys. Ei saa olla mahdollista, että esimerkiksi lehdistö saisi järjestelmästä tietoja kohujuttuihinsa julkkisten autojen liikkeistä. Voidaan edellyttää, että kaikki järjestelmän toteutuksessa mukana olevat tahot antavat säännöllisesti selvityksen toiminnastaan tietosuojavaltuutetulle esitti Helsingin joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Jessica Karhu.

Muualla Euroopan unionissa kameravalvonnan ja ruuhkamaksujärjestelmien lisääntymiseen liittyvät yksityisyyden suojan ja tietosuojan ongelmat ovat herättäneet keskustelua.

– Tänäkin päivänä voidaan henkilön sijainti selvittää matkapuhelimen lähettämien signaalien avulla. Älykkään, kilometripohjaisen ruuhkamaksujärjestelmän keräämiä tietoja voidaan verrata matkapuhelinjärjestelmän tietoihin, käytettäisiinpä samaa tai muuta vastaavaa tekniikkaa. On tärkeää, että vain viranomainen pääsee käsiksi sijaintitietoihin ja vain sitä tarkoitusta varten, johon tietoja kerätään. Tietojen käytön valvonnan säännöt on luotava Euroopan laajuisesti, painotti Espoon Vihreiden puheenjohtaja Nina Knaapila.

Tietosuoja ruuhkamaksujärjestelmissä -tilaisuuden ohjelma:
http://www.vihreat.fi/fi/node/2838