Yhdysvalloissa käyttöön otetut uudet liuskekaasuvarat ovat mullistaneet maailman energiamarkkinat ja laskeneet fossiilisten polttoaineiden hintaa. Uusien alueiden etsintä ja tuotantotekniikat kehittyvät nopeasti, poraus liuskeesta veden, hiekan ja kemikaalien avulla on yhä kannattavampaa. Yhdysvaltojen lisäksi uusia liuskekaasualueita on myös mm. Kiinassa ja Australiassa. Kanadan öljyhiekka-alueet ovat isot ja Yhdysvaltojen Kalliovuorten alueella on paljon palavaa kiveä. Euroopassa, myös Suomessa, halpa kivihiili palaa yhä suruttomammin. Tätä menoa maailma tukehtuu päästöihin.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan kasvihuonekaasuja on ilmakehässä enemmän kuin koskaan mitatussa historiassa. Hiilidioksidin pitoisuus on kohonnut teollistumista edeltävästä ajasta noin 40 prosenttia. Valtiot eivät ole menestyneet päästötalkoissaan, sillä kasvihuonekaasujen lisäys noudattaa ennusteiden haarukan ylälaitaa.

EU:n päästökauppa on tehotonta, koska päästöoikeuksia on liikaa. Monellakaan laitoksella ei ole tarvetta ostaa oikeuksia ja markkinoiden päästöjä vähentävä vaikutus on romahtanut. Hiilidioksiditonnin hinta vajosi jo alkuvuodesta noin neljään euroon.

Alkuaan tämä johtuu siitä, että päästöoikeuksia on jaettu ilmaiseksi teollisuudelle, taantuma on vähentänyt tuotantoa ja liuskekaasubuumi on alentanut fossiilisten polttoaineiden hintaa. Ja silti paperi- ja selluteollisuus sekä metalliteollisuus ovat edelleen lähes sadan prosentin ilmaisjaon piirissä.

Asiaa on yritetty korjata EU:ssa ns. backloading –menettelyllä eli poistamalla nyt markkinoilla olevia päästöoikeuksia ja siirtämällä niitä takapainotteisesti päästökauden 2013-2020 loppuun. Kuitenkin EU parlamentti hylkäsi ehdotuksen noin 10 äänen marginaalilla. Toivo ei ole täysin menetetty, sillä päästökauppamekanismin korjaaminen on edelleen EU:n ympäristövaliokunnan käsittelyssä ja palaa vielä parlamentin äänestykseen. Kun päästöoikeuksien hinta romahti jo pariin euroon, toivon todella, että muutama meppi ymmärtää, että päästökauppaa on välttämätöntä korjata maapallon tulevaisuuden vuoksi. Teollisuuden viherryttäminen on luonnon ja ilmaston etu, mutta myös talouden ja teollisuuden itsensä kannalta järkevää. Se synnyttää uusia työpaikkoja ja uutta toimeliaisuutta.