ENOUGH IS ENOUGH
SMALL IS BEAUTIFUL
AS IF PEOPLE MATTERED
(Schumacher 1973)


IHMISOIKEUDET  OVAT OHITTAMATON PAIKKA

Mistä pahoinvointi ja riisto johtuvat?
Mikä pitää yllä köyhyyttä,
sotia, väkivaltaa?

Vaikka emme voikaan muuttaa
maailmanjärjestystä,
haemme keinoja ja instituutioita,
joiden kautta edistämme
oikeudenmukaisuutta
ja reilua peliä

Kysymys ihmisoikeuksista ja
demokratian merkityksestä
tulee aina vastaan

Kapitalismi tuli vapauttamaan
ihmistä feodalismin kahleista,
nyt maailmaa hallitsee
sääntelemätön finassitalous,
joka yhdessä ylikansallisten
teollisuusyritysten kanssa
kuin uusi kolonialismi,
riistää ihmisen arvokkuutta,
luontoa ja  kaiken kaikkiaan
maapallon kestokykyä –

Markkinatalous voi palvella
ihmistä ja ihmisen tarpeita,
mutta onko sillä riittävästi
eväitä eettisen ja moraalisen
pohjan luomiseen –

Meidän täytyy
avata silmämme
ja lähteä itse liikkeelle!

Vihreä liike korostaa
vastuullista ja kohtuullista elämää,
toisen kunnioittamista,
lähimmäisen huomioimista
paikallinen ja pienikin
merkitsee. 

Tavoitteena hyvä elämä 

Poliittinen ja historiallinen ovat tässä ja nyt –
elämme karua todellisuutta,
ihmisen toiminta maapallolla,
luonnonkatastrofit,
menetykset ja suru,
vaikka eivät kaikki meistä kiinni,
muistuttavat meitä kuitenkin siitä,
kuinka pieni on ihminen
ja kuinka haavoittuva on maapallo –
ja ennen kaikkea, kuinka riippuvaisia olemme
toisistamme ja rakentamistamme järjestelmistä.

Pelkkä tieto, tiede tai tekniikka eivät riitä,
tarvitaan näkemystä esim. taloudellisten
ja poliittisten rakenteiden mekanismeista,
tarvitaan historiallista tuntemusta –
huomioita itsestämme,
omasta toiminnastamme
miten kohtaamme toisen,
miten kohtelemme toista,
tuntematonta.

Maailma on useille kova ja kylmä,
riittääkö meiltä solidaarisuutta
ja oikeuden tuntoa?

IHMISKÄSITYS toimii
arkipäivän ohjenuorana se sisältää mm..
  – yksilön vapauden itsensä ilmaisuun  to have one’s say
  – jokainen on oman itsensä ”herra”  ei kenenkään alamainen tai orja
  – myötätunnon toisen onnettomuutta kohtaan, auttamisen ja solidaarisuuden tarpeen toimia –

    ” Itke, itke, kyyneleet kuivuvat aina, TOIMI ! ” Aili Nenola 


IHMISET OSAAVAT; TIETÄVÄT, TAITAVAT  JA TOIMIVAT  (saadessaan tilaisuuden) 

    HYVÄ ARKI ei tule itsestään.
    Arjen puitteet tukevat ihmisten yhteisöllistä toimintaa.
    Hyvinvointivaltio tuo julkiset palvelut lähelle ihmistä.
    Mikä tahansa arkinen asia tulee poliittiseksi,
    kun se viedään yhteisille esityslistoille:
    Yhteisöt ja yksilöt elävät elämäänsä kuitenkin itse, omintakeisesti
    omista tarpeista ja piirteistään lähtien – konsensuksen rinnalle on syntynyt dissensus,
    oikeus olla perustellusti eri mieltä, erilainen. Meitä on moneksi.  
 

Muutos tapahtuu alhaalta päin, kansalaisyhteiskuntaa vahvistaen ja voimaannuttaen, mielessä kuitenkin aina yksilöiden sisäinen vapaus ja koskemattomuus, INTEGRITEETTI.

”Sortumatta souda, vaikk’ ois vastatuulta ”