Salli_Paivi_Espoo_500Vihreä valtuustoryhmä valitsi hallitukseen Vihreiden edustajaksi yhteiskuntatieteiden maisterin ja sosiaalityöntekijän Päivi Sallin. Salli työskentelee toiminnanjohtajana Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistyksessä. Aikaisemmin hän on työskennellyt yli 15 vuotta Espoon vanhuspalveluissa. Salli tuntee perusteellisesti ruokapalveluiden toiminnan ja kaupungin organisaation toimittuaan palveluliiketoimen johtokunnan jäsenenä.

“Pidän tärkeänä, että luottamushenkilöt ottavat vahvan roolin kaupungin omistamien yhtiöiden päätöksenteossa ja johtamisessa. Uudessa Catering-yhtiössä tarvitaan vahvaa näkemystä kaupungin ja yhtiön perustehtävästä sekä yhtiön roolista kaupunkikonsernissa. Cateringin täytyy yhtiönäkin liittyä saumattomasti kaupunkikonserniin ja toimia tavalla, joka on Espoon ja espoolaisten edun mukaista”, Salli linjaa.

Vihreät ovat puolustaneet ruokapalveluiden henkilökunnan asemaa ja työehtoja yhtiöittämisen eri vaiheissa. Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen Saara Hyrkkö esitti konsernijaostossa, että kaupunki ilmaisisi tahtotilansa henkilöstön työehtojen turvaamisesta. Esitys sai tukea vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien edustajilta, mutta kaatui kokoomuksen ja rkp:n äänillä, perussuomalaisten äänestäessä tyhjää.

“Tämä olisi ollut hyvä tapa rakentaa luottamusta muutosvaiheessa ja osoittaa arvostusta hyvää tulosta tehneelle henkilöstölle. Pienituloisten ihmisten köyhyys on muutenkin lisääntynyt Suomessa. Yhä useampi työssäkäyvä joutuu jo nykyään täydentämään toimeentuloaan toimeentulotuella. Tätä kehitystä Espoon ei tule edistää”, toteaa Hyrkkö.

Vihreät jatkaa vaikuttamista vastuullisen työnantajapolitiikan ja laadukkaiden ruokapalveluiden puolesta sekä konsernijaostossa että Catering-yhtiön hallituksessa.

Lisätietoja:
Päivi Salli, p. 040 545 9423
Saara Hyrkkö, p. 040 719 7604