Mari Anthoni painottaa, että asukaslähtöisessä ja demokraattisessa kaupungissa panostetaan kaikkien ryhmien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Kaupungin kaikkien sektoreiden toiminta koskettaa myös lasten ja nuorten arkea ja heidän äänensä on kuuluttava myös päätöksenteossa. Anthoni muistuttaa, että lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluiksi itseään koskevassa päätöksenteossa on kirjattu myös YK:n lastenoikeuksien sopimukseen.

Mari Anthoni iloitsee siitä, että tällä valtuustokaudella saatiin käyttöön kuntalaisaloite lisäämään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Vaaleissa äänestäminen on Anthonin mukaan tehokas tapa vaikuttaa ja hän kannustaa myös rohkeasti olemaan yhteydessä ehdokkaisiin ja nykyisiin luottamushenkilöihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asioihin puuttuu, sitä helpompi niitä on myös muuttaa. ”Espoon muuttaminen avoimeksi, oikeudenmukaiseksi, vastuulliseksi ja tasa-arvoiseksi kaupungiksi edellyttää, että toimintatapoja uudistetaan rohkeasti ja lisätään avointa vuorovaikutusta virkamiesten, luottamushenkilöiden ja asukkaiden kesken”, Anthoni painottaa.

Asukkaat mukaan vaikuttamaan

15vaalilehti_1149_preview

Leila Tauriainen ja Aki Saariaho pitävät kaupunkilaisten osallistamista päätöksentekooon tärkeänä

Aki Saariaho on pian lopuillaan olevan kauden toiminut kulttuurilautakunnan jäsenenä ja on muun muassa Träskändan kartanon ystävät ry:ssä, jossa kuntalaisille yritetään saada toimitiloja ja käyttömahdollisuuksia Träskändan kartanoon. Saariaho ajattelee, että Espoossa olisi parannettavaa kaupunkilaisten aktivoimisessa mukaan kaavoituksen suunnitteluun.

Saariahon mielestä yksi parhaista vaikuttamismahdollisuuksista kaavoituksen osalta on tällä hetkellä Helsingissä käytössä oleva karttapohjainen paikkatyökalu, johon voi merkitä paikkoja ja ehdottaa, mitä sinne voisi rakentaa. Ehdottaa voi ihan pieniäkin asioita. Esimerkiksi, että johonkin kohtaan olisi hyvä saada penkki.

Leila Tauriainen on pohtinut osallistumista monesta näkökulmasta muun muassa SPR:n kouluttajana 25 vuotta ja Suur-Leppävaaran asukasfoorumin puheenjohtajana viidettä vuotta. Jokaisella suuralueella on oma asukasfooruminsa.

Tauriainen ajattelee, että ihmiset eivät tarvitse osallistamista, koska se tuntuu vaatimukselta. Ihmiset osallistuvat, jos heille tarjotaan mahdollisuuksia, paikkoja ja resursseja. Osallistuminen on näin helpompaa. Netti mahdollistaa kotoa käsin osallistumisen ja vaikuttamisen, mutta Tauriainen muistuttaa, ettemme saa unohtaa henkilöitä, joilla ei syystä tai toisesta ole netin käyttötaitoa.

Juttu on julkaistu Espoon Vihreiden kuntavaalilehdessä 2017 ”Vihreä Espoo”, toimittaja Aleksi Vesala. Kuvat Matti Rajala. Koko lehti luettavissa täällä