Eduskunnan naiskansanedustajien verkosto esittää valtion ensi vuoden budjettiin lisärahaa äitiysavustukseen.

Äitiysavustus on jäänyt merkittävästi jälkeen muusta kustannuskehityksestä, sillä sitä on korotettu viimeksi vuonna 2001. Elinkustannusindeksillä korjattuna äitiysavustuksen olisi pitänyt tänä vuonna olla yli 170 euroa. Äitiysavustuksen korottaminen vaikuttaa suoraan äitiyspakkaukseen, sillä pakkauksen hankinta-arvo on sama kuin avustus.

Hallituksen talousarvioesityksessä mainitaan, että äitiyspakkauksen sisältöä tarkistetaan raaka-aineiden hinnannoususta johtuen. Pakkauksessa olevien tuotteiden laadun ja kotimaisuuden kannalta on parempi korottaa äitiysavustukseen käytettävää summaa vastaamaan kuluttajahintojen nousua. Näin turvataan äitiyspakkauksen monipuolisuus ja hyödyllisyys sekä tuetaan suomalaista yrittäjyyttä sekä työllisyyttä.

Äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan vuosittain. Se on mahdollistanut pakkauksen sisällön säilymisen monipuolisena ja laadukkaana, vaikka hinnat ovat vuosien myötä nousseet merkittävästi. Hankinnassa Kela pyrkii lähtökohtaisesti varmistamaan sen, että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita pienten lasten käyttöön ja että niiden valmistamisessa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia. Myös ympäristöystävällisyys otetaan kilpailutuksessa huomioon.

Jos äitiysavustuksen määrää ei koroteta, pakkaukseen ei voida valita samaa määrää tuotteita kuin aikaisemmin. Jos pakkaukseen valittavien tuotteiden laatu ja määrä halutaan säilyttää nykyisellä tasolla, äitiysavustuksen määrää tulisi korottaa yleistä kustannuskehitystä vastaavalla määrällä eli 40 eurolla. Eduskunnan naisverkosto ehdottaakin talousarvioaloitteessaan korotusta, mikä lisäisi valtion menoja 2,8 miljoonaa euroa.

Naisverkosto esitti jo viime vuonna äitiysavustukseen korotusta. Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2014 lisäys oli huomioitu, mutta hallituksen budjettiesitykseen lisäys ei päätynyt. Myös ministeri Huovinen korosti budjetin lähetekeskustelussa asian tärkeyttä ja sitä, että korvauksen taso on jäänyt jälkeen kustannusten noustessa. Äitiyspakkaus on tärkeä etuus lapsiperheille, joten sen rapauttaminen ei ole järkevää.

Johanna Karimäki
Eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja