Pinja Nieminen(Länsiväylä 21.3.2012) Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan 22.3 Niittymaan vaikeavammaisten asumisyksikön palvelujen kilpailuttamista. Mielestäni esitys palvelujen kilpailuttamisesta tulisi hylätä ja sen sijaan järjestää asumispalvelu jatkossa kunnan omana toimintana.

Ostopalveluilla ja kilpailuttamisella on paikkansa, mutta läheskään kaikkiin palveluihin ne eivät sovellu. Vaikeavammaisten asumispalveluissa on tärkeää jatkuvuus eli mahdollisimman vähäinen henkilökunnan vaihtuvuus. Asukkaiden ja heidän omaistensa ei pidä joutua aina joidenkin vuosien välein pelkäämään, että tuttu hoitaja vaihtuu toiseen.

Toiminnan sisältöä on myös voitava tarvittaessa muokata asukkaiden tarpeiden mukaan. Yksityinen palveluntoteuttaja saattaa seurata orjallisesti tehtyä palvelusopimusta ja olla haluton tekemään toivottuja muutoksia, varsinkin jos ne lisäävät kustannuksia.

Ajoittain vaikuttaa siltä, että nykyään kuntienkin tulisi edistää yritystoimintaa aina kuin vain mahdollista ja omasta palveluntuotannosta on tullut jonkinlainen kirosana. Ostopalvelut tai yksityistäminen saatetaan nähdä ensisijaisena ja ainoana vaihtoehtona, vaikka ne saattavat tulla kunnalle lopulta kalliimmaksi sekä laadultaan heikommiksi.

Kysyttäessä kuntalainen kuitenkin todennäköisesti haluaa veroeuronsa käytettävän ennemmin palvelun laadun parantamiseen kuin ulkomaisten pääomasijoittajien tukemiseen. On muistettava, että yritysten tavoite on aina tehdä palvelulla voittoa. Suomen kokoisessa maassa aitoa kilpailua ei myöskään välttämättä edes synny.

Eri palveluntuotantomuotoja on voitava tarkastella kriittisesti ja valittava paras tapauskohtaisesti. Joskus yksityinen toimija toteuttaa palvelun laadukkaimmin ja taloudellisimmin. Joskus yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon järjestö on paras palveluntuottaja. Silloin kun haetaan jatkuvuutta ja kyseessä on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä, niin paras palveluntuottaja on todennäköisesti kunta itse.

Pinja Nieminen
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr)
Espoo