Pinja Nieminen(Espoon seurakuntasanomat 6.10.2010) Espoon kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Henri Haaksiala ehdotti Essen numerossa 30.9.2010, että Espoon sivistystoimen määrärahaleikkaukset katettaisiin leikkaamalla vanhusten palveluista. Haaksialalle tiedoksi, että ensi vuoden talousarviossa vanhusten palveluihin ehdotetaan jo leikkauksia.

Sosiaali- ja terveystoimen budjettivaje ei kuitenkaan auta espoolaisia koululaisia, päinvastoin.

Olen todella hämmästynyt Haaksialan halusta asettaa vastakkain juuri nämä kaksi ihmisryhmää. Huonokuntoisia vanhuksia ja alaikäisiä lapsia yhdistää se, että he eivät pysty äänekkäästi ajamaan omia oikeuksiaan ja ovat riippuvaisia muiden ihmisten avusta.

Itse olen asettanut sosiaali- ja terveystoimen budjettia käsitellessäni juuri nämä kaksi ryhmää tärkeysjärjestyksessä kärkeen. Haaksialan näkemys siitä, että ”vanhuksilta leikkaamisella ei ole yhtä kauaskantoisia seurauksia” perustuu ihmiskuvaan, jossa vain taloudellisesti tuottava ihminen on arvokas.

Haaksialan yritys vedota taloudellisiin seikkoihin ontuu myös siksi, että omaishoitajilta ja vanhusten avopalveluista leikkaaminen ainoastaan lisää kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Jos vanhuksen kunto huononee ja hän joutuu laitoshoitoon, kunta menettää parissa päivässä saman summan rahaa, mitä kotihoito kuukaudessa maksaa.

Omaishoitajat tekevät jo nyt erittäin raskasta ja tärkeää työtä. Heidän oman jaksamisensa kannalta heidän tulisi saada pitää vapaapäivänsä. Suurin osa omaisiaan hoitavista on itsekin iäkkäitä.

Omaishoitajien tukipalveluihin tulisi panostaa nykyistä enemmän.

Mitä vanhusten pitkäaikaishoidosta leikkaamiseen tulee, toivon Haaksialan yrittävän asettua huonokuntoisen vanhuksen, hänen omaisensa tai jo valmiiksi hyvin kiireisen hoitohenkilökunnan asemaan. Oikeus ihmisarvoiseen elämään ei saisi katsoa ikää.

Pinja Nieminen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr.)
Espoo