Vihreät ovat pettyneitä Espoon kaupunginhallituksen ehdotukseen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaksi. Muiden puolueiden ehdotus ei ole kokonaisuudessaan espoolaisten etu eikä se vastaa Espoon kaupungin omiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siksi esitimme kokouksessa ratkaisua, joka mahdollistaa toimivat palvelut ja hyvän arjen sekä turvaa monimuotoisen luonnon Pohjois- ja Keski-Espoossa, mutta valitettavasti vastaesitys hävisi äänestyksessä.

Espoon Vihreät pitää tärkeänä, että Pohjois- ja Keski-Espoota suunnitellaan ilmaston ja luonnon kannalta kestävästi turvaten samalla asukkaille tärkeät lähipalvelut ja toimivan joukkoliikenteen.

“Pohjois- ja Keski-Espoon asukkaat ovat jo pitkään toivoneet parempia palveluita ja toimivampaa joukkoliikennettä. Kaupunginhallituksen päätös hajauttaa kaupunkirakennetta merkittävästi, mikä ei valitettavasti tue tämän tavoitteen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.” Vihreiden neuvottelijana toiminut kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen sanoo.

Kaupunki, jota voi liikennöidä joukkoliikenteellä, olisi myös ilmaston kannalta kestävämpi.

“On välttämätöntä, että ennen seuraavaa käsittelyvaihetta yleiskaavaehdotuksesta tehdään kattava ilmastovaikutusten arviointi.” toteaa Partanen.

Rakentamisen lisäämisen vastapainoksi Vihreät ovat vaatineet arvokkaiden luontoalueiden suojelua sekä riittävien lähivirkistysalueiden turvaamista. Näiden laajuudesta ei muiden puolueiden kanssa löydetty yhteisymmärrystä.

“Vihreiden esityksestä kaupunkisuunnittelulautakunnassa suojelualueita lisättiin, mutta yleiskaavaehdotus ei vieläkään turvaa luonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisten lajien elinpiirejä riittävällä tavalla.” sanoo kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Risto Nevanlinna.

Erityisesti suunnitelma rakentaa Mynttilän metsään uusi 10 000 asukkaan lähijunaliikenteeseen tukeutuva kaupunkikeskus on osoittautunut luontoarvojen suhteen haastavaksi. Vihreiden vaihtoehdossa Myntinmäen asemavarauksesta ja uudesta kerrostalovaltaisesta kaupunginosasta oltaisiin luovuttu kokonaan. Kaupunginhallituksen enemmistö päättikin vähentää Myntinmäen rakentamistehokkuutta reilusti.

“Suunnitelma ei kuitenkaan turvaa arvokkaimpia luontoalueita, mutta nyt se ei vastaa asukasmäärältään myöskään lähijuna-aseman vaatimaan asukasmäärätavoitteeseen.” Partanen ihmettelee.

Vihreät ovat kuitenkin tyytyväisiä, että arvokas luontoalue ei pääse rakentumaan ennen sitovaa päätöstä aseman toteuttamisesta. Tämän linjauksen Vihreät saivat mukaan jo kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen.

Vihreät pitää tärkeänä, että Pohjois- ja Keski-Espooseen voi syntyä monipuolisia, espoolaisten erilaisia elämäntilanteita vastaavia asuntoja aina idyllisistä kyläalueista kaupunkimaisiin keskustoihin.

“Nykyiset pientaloalueet Kuurinniityssä ja Espoon keskuksen eteläpuolella saavat kaupunginhallituksen päätöksellä kehittyä luonnollisesti viihtyisinä pientaloalueina jatkossakin. Tästä kaupunginhallituksessa oli onneksi yksimielisyys.” sanoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell

 

Kaikki halukkaat voivat tutustua kokonaisuudessaan Vihreiden esitykseen Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaksi osoitteessa:
bit.ly/vihreayleiskaava