Eduskunnan lähetekeskustelu 10.6.2014

Arvoisa puhemies,

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC maalasi kuvan sellaisesta maailmasta, jota kukaan ei halua nähdä. Kuudes sukupuuttoaalto on jo valitettavasti totta, mutta tulevaisuudessa sään ääri-ilmiöt kuten tulvat ja kuivuus lisääntyvät aiheuttaen ilmastopakolaisuutta ja ongelmia ruuan tuotannossa, mahdollisesti taistelua vedestä. Nykytutkijoiden mukaan, jos mitään ei tehdä ja nykymeno jatkuu, maailma uhkaa lämmetä liki 6 astetta. Silloin lumitalvet olisivat Etelä- Suomessa historiaa.

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi on tärkeä päätös vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Laki sisältää kasvihuonekaasujen pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Lain vahvuus on ilmastopolitiikan seuranta sekä tieteellisen tiedon saatavuus. Laki ei pääsääntöisesti koskisi päästökaupan piiriin kuuluvia päästöjä pitkän aikavälin päästövähennysvelvoitetta lukuun ottamatta, vaan se koskisi erityisesti päästökaupan ulkopuolista sektoria kuten liikennettä ja rakennusten lämmitystä. On tärkeää, että laki on nyt saatu, ja myöhemmin lakiin voidaan lisätä tavoitteellisuutta. Laissa säädetään ilmastopolitiikan keskipitkän aikavälin torjunnan suunnitelmista ja myös ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmista.

Vihreiden mielestä on tärkeää määrittää myös keskipitkän aikavälin tavoite. Puoluekokouksemme hyväksyi Jämsässä viikonloppuna uuden poliittisen ohjelman, ja siinä määrittelimme päästövähennystavoitteen 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. On panostettava erityisesti uusiutuvaan energiaan ja energiapihiin puhtaaseen teknologiaan. Siinä on Suomelle mahdollisuuksia myös kansantaloudelle ja vientiin. Mutta maapallon tulevaisuuden kannalta keskeisintä on saada kansainvälinen ilmastosopimus aikaan Pariisissa vuonna 2015. Kiinan päästökauppasuunnitelmat ja USA:n tavoite leikata voimalaitospäästöjä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä luovat toivoa tähän.

On tärkeää, että lain myötä eduskunta saa jatkossa vuosittain selonteon päästökehityksestä ja päästövähennystavoitteiden toteutumisesta. Kun lakia nyt eduskunnassa käsitellään, on myös erittäin huolellisesti kuultava laajasti kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden näkemyksiä ja niitä on hyvä kirjata mietintöön, jotta saamme jatkotyölle hyvää raaka-ainetta, hyvää materiaalia lain jatkossa tarvittaviin muutostöihin. Mutta tämä laki tässäkin muodossa on jo historiallisen tärkeä päätös sekä Suomen että koko maailman kannalta. – Kiitos.