APJ, Hyvät valtuutetut

Kun Espoon kaupunginvaltuusto 19. Toukokuuta 2008 päätti länsimetron rakentamisesta, se sitoi Espoon, myös meidän valtuutettujen kädet pitkälle tulevaisuuteen.

Metrojen elinkaari lasketaan vuosikymmenissä, jopa vuosisadassa.

Oli kukin meistä metrosta mitä mieltä tahansa, sitä tosiasiaa emme voi muuttaa,

että metro tulee … olemmepa valmiita tai emme.

Keväästä 2008 lähtien meidän tehtävänämme täällä valtuustossa on ollut tehdä sellaisia päätöksiä, joilla Länsimetrosta ja sen varaan rakentuvasta Etelä-Espoosta muotoutuu tuleville espoolaisille mahdollisimman hyvä paikka elää.

Paino sanalla tuleville, sillä ilman merkittävää lisärakentamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä metrolle ei riitä käyttäjiä. Se on yksi niistä asioista, jotka me tiesimme ja joihin me sitouduimme, kun päätimme metron rakentamisesta.

Siihen perustuvat myös laskelmat maan arvon noususta ja tuloista Espoon kaupungille.

Käytännössä me sitouduimme myös Länsimetron jatkamiseen, vaikka emme sitä päätöstä muodollisesti tehneetkään.

Valtuustolle keväällä 2008 esiteltyjen simulaatioiden mukaan Matinkylään päättyvä Länsimetro lisää henkilöautoliikennettä Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan. Sitä ei Länsiväylä eikä Helsingin katuverkko kestä. Ei mitenkään.

Matinkylään päättyvä Länsimetro ei olisi pelkästään tuhlausta, se olisi myös haitaksi koko pääkaupunkiseudun kehitykselle.

Arvoisa puheenjohtaja

Sitoutuminen Länsimetroon tarkoittaa myös sitä, että pidämme huolta Länsimetron rakennuskustannusten pysymisestä suunnitelmien mukaisella tasolla.

Ja siinä meillä valitettavasti riittää parantamisen varaa, jos ja kun Länsimetroa jatketaan.

Moni on kysynyt, olisiko Länsimetroa päätetty koskaan rakentaa, jos lopullinen hintalappu olisi ollut päätöstä tehtäessä selvillä.

Toki meidän pitää muistaa, että vuoden 2014 eurot ovat eri asia kuin vuoden 2008 eurot, saati vuoden 2007, jolloin kustannusarvion pohjana ollut hankesuunnitelma tehtiin.

Jo pelkästään maanrakennustyön hintaindeksi on noussut tällä välin paljon.

Mutta kyllä alkuperäistä hinta-arviotakin voi näin jälkiviisaana ihmetellä.

Esimerkiksi Koivusaaren ja Niittykummun asemat päätettiin sittenkin rakentaa valmiiksi, eikä vain louhia luolaa tulevaa asemaa varten. Ja tottahan se on, aseman rakentaminen valmiiksi tulee halvemmaksi kuin lykkääminen myöhemmäksi.

Mutta, kai tämä oli hankesuunnitelman laatineiden ammattilaisten nähtävissä jo hankesuunnitelmaa tehtäessä?

Ja kyllä sekin jaksaa edelleen hämmästyttää, miksi savunpoiston korvausilman tarve arvioitiin hankesuunnitelmassa niin pahasti pieleen. Arviointivirhe paljastui vasta kun asemat oli suunniteltu valmiiksi ja voitiin simuloida savunpoiston toimintaa tulipalotilanteessa.

Käytännössä asemat jouduttiin suunnittelemaan uusiksi, ja ilmanvaihtokuilut ja ilmanvaihtokonehuoneet jouduttiin louhimaan kaksi kertaa hankesuunnitelmaa suuremmiksi. Ja se on tullut kalliiksi, sillä lisätilan louhiminen on heijastunut moneen kallion tuennasta asemien tulvasuojaukseen.

Meidän vastuullamme on huolehtia, että sama ei toistu Länsimetron jatkoa rakennettaessa. Ja yksi tapa tehdä se on jatkaa töitä heti eikä vasta kun muut hankkeet kilpailevat samoista resursseista. Tällä alalla on tekijän markkinat.

Hyvät valtuutetut,

Kuten jo aluksi totesin, arpa on heitetty, se heitettiin keväällä 2008 tässä salissa.

Nyt meidän on rakennettava niin toimiva ja niin edullinen Länsimetro ja sen varaan rakentuva Etelä-Espoo kuin osaamme. Ja se tarkoittaa metron jatkamista länteen.