APJ, hyvät valtuutetut

Suomi on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen alisuorittaja.

Me olemme investoineet suuria summia uuteen tekniikkaan niin yrityksissä, kodeissa kuin kunnissakin, myös Espoossa. Me osaamme käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa vähintään yhtä hyvin kuin muutkin, monessa suhteessa jopa paremmin. Suomen tietoliikenneyhteydet ovat maailman parhaiden joukossa.

Mutta suomalaiset yritykset, julkinen sektori ja kansalaiset ovat parhaimmillaan keskinkertaisia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäjiä, usein jopa kansainvälisten vertailujen häntäpäässä. Esimerkiksi Suomen peruskouluissa käytetään vähemmän tietotekniikkaa oppimisen välineenä kuin missään muussa Euroopan maassa – missään muussa – mukaan lukien Sveitsi ja Turkki.

Hyvät valtuutetut

Työasemien ylläpito ja unohtuneiden salasanojen vaihtaminen ovat sinänsä triviaaleja yksityiskohtia verrattuna tietojärjestelmien merkitykseen … kustannuksiin ja vaikuttavuuteen Espoon kaupungin toiminnassa.

Kuitenkin ne ovat oireellisia, kertovat paljon laajemman kokonaisuuden tilasta. On kuvaavaa, että sama salasanasouvi toistuu joka kesä, eikä siitä ole opittu mitään … edes ohjeistamaan lomalle lähtijöitä vaihtamaan salasanansa ennen loman alkua ja merkitsemään uuden salasanan muistiin lomalta paluuta varten.

Espoo kuluttaa tieto- ja viestintätekniikkaan kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Meillä on yhteensä satoja tietojärjestelmiä ja kymmeniä tietovarantoja. Me tarjoamme kuntalaisille yhä monipuolisempia sähköisiä palveluita.
Mutta … pystymmekö me laskemaan kaupungin tvt-investointien takaisinmaksuajan? …

Eli tiedämmekö saavamme rahoillemme vastinetta … vai … esimerkiksi … jatkuvasti, vuodesta toiseen temppuilevan valtuuston salijärjestelmän.

Tekniikan lisäksi … toimiva, tehokas tietohallinto on edellytys toimivalle, tehokkaalle kaupungin hallinnolle.
Mutta … ohjaammeko me, johdammeko me Espoon tietohallintoa … ja sitä kautta kaupungin hallintoa?

Sillä tiedolla johtaminen edellyttää, että päätöksentekijöiden käytettävissä on luotettavat, ajantasaiset tiedot, joihin päätökset voidaan perustaa. Ilman tietoa me päätämme sokkona.

Hyvät valtuutetut

Tiedon ja tietotekniikan johtaminen on keskeinen osa kaupungin johtamista. Kyse ei tosiaankaan ole enää pelkästä … teknisestä asiasta.

Siksi meidän poliittisten vastuunkantajien olisi korkea aika ottaa kaupungin tietotekniikka ja tietovarannot haltuumme.
Esimerkiksi Helsingin kaupunginhallituksella on jo erityinen tietotekniikkajaosto, joka valvoo kaupungin tietotekniikkastrategiaa sekä tietohallinto- ja tietotekniikkainvestointeja.

Espoon kannattaisi vakavasti harkita vastaavaa järjestelyä. Tosin Espoossa jaoston tehtävänä voisi valvonnan lisäksi olla kaupungin tietohallinnon ja tietotekniikan ohjaaminen ja johtaminen.