Käsissäsi on vihreä visio siitä, millainen kaupunki Espoo on vuonna 2050. Se on valmistunut vuonna 2011, joten monet tässä esitetyt tiedot kaipaavat päivitystä. Visio on kuitenkin säilynyt. Miten vuonna 2050 asutaan? Kuinka silloin kuljetaan paikasta toiseen? Miltä kaupunki näyttää? Kuinka paljon on säilynyt luonto- ja virkistysalueita?

Vision näkökulma on kaupunkirakenteessa. Emme käsittele verotusta, hallinnollisia rakenteita tai kuntarajoja, vaan arjen tärkeitä asioita kuten lähipalveluita, joukkoliikennettä ja elinympäristöä. Aiheena on kaikki, mikä liittyy rakennettuun tai rakentamattomaan ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen.

Espoo on osa pääkaupunkiseutua ja laajempaa Helsingin seutua (Pääkaupunkiseudulla tarkoitetaan Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista. Helsingin seutuun kuuluu pääkaupunkiseudun lisäksi kymmenen ns.kehyskuntaa Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi jne.). Olemme pyrkineet sellaisiin linjauksiin, jotka ovat perusteltuja koko seudun näkökulmasta.

Tavoitteemme on esittää realistisesti toteutettavissa oleva vihreä Espoo vuonna 2050. Kuvaamme poliittista päämäärää, jonka saavuttaminen edellyttää roppakaupalla vihreitä poliittisia toimia, ja jonka eteen olemme valmiit toimimaan.

Luku 1 käsittelee niitä haasteita, jotka joudutaan väistämättä kohtaamaan vuoteen 2050 mennessä. Luvussa 2 käydään läpi teemoittain, millaista kaupunkisuunnittelua haluamme. Luku 3 on kierros ympäri vihreän ihanne-Espoon, ja luvussa 4 perustelemme, miksi työ vision toteuttamiseksi on aloitettava heti.

Vision on työstänyt Espoon Vihreiden Espoo 2050 -visiotyöryhmä, joka aloitti työnsä keväällä 2009. Päämääränä on selkiyttää Espoon Vihreiden kaupunkisuunnittelun linjauksia ja luoda pitkän aikavälin tavoite.

Visiotyöryhmän jäseninä ovat toimineet kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo, tekniikan tohtori Arto Inkala (keväästä 2010 alkaen), insinööri Visa Korhonen, sairaanhoitaja Janne Kylli (syksyyn 2010 asti), insinööri Mika Levänen, arkkitehti Anneli Lyytikkä, arkkitehti (ympäristöhallinto, rakennuslautakunta) Maisa Siirala (keväästä 2010 alkaen), tekniikan tohtori Mikko Särelä (keväästä 2011 alkaen), luonnonsuojelubiologi Olli Turunen ja puheenjohtajana musiikin ylioppilas Niilo Tarnanen, joka on piirtänyt vision kartat.

Työskentelylleen työryhmä on hakenut vauhtia yleisötilaisuuksista, joiden asiantuntija-alustajina ovat olleet Vantaan terveyspalvelujohtaja Timo Aronkytö, EKO-SAFAn hallituksen jäsen Pekka Hänninen, luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, kansanedustaja Osmo Soininvaara ja VTT:n erikoistutkija Irmeli Wahlgren. Heille lämmin kiitos.

Työn tueksi järjestettiin syksyllä 2009 kyselyt, joilla selvitettiin espoolaisten asumiskokemuksia ja alue- ja kotiseutuyhdistysten näkemyksiä kaupunkisuunnittelusta.

Kiitämme myös tekniikan tohtori Jari Ihosta, luontokartoittaja Jyri Mikkolaa, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Pinja Niemistä, HSY:n erityisasiantuntija Arja Salmea, johtavaa asiantuntijaa Erkki Santalaa, Keijo Savolaa ja liikennesuunnittelun suunnittelupäällikkö Petri Suomista kommenteista, joita saimme vuoden 2011 kuluessa.

Kesä-heinäkuussa 2011 visioluonnos oli Espoon Vihreiden jäsenten ja syyskuussa Espoon Vihreiden hallituksen kommentoitavana. Kiitos kaikille osallistuneille!

Lokakuussa 2011 toimittaja Marjut Joensuu oikoluki työryhmän tuottaman visiotekstin. Koko työn ajan työryhmä on voinut tukeutua Espoon Vihreiden toiminnanjohtaja Lari Karreisen apuun. Erityiskiitos heille pyyteettömästä työstä.

Sisällysluettelo

1. Miltä maailma näyttää vuonna 2050?
2. Vihreän kaupungin resepti
3. Vihreä Espoo vuonna 2050
4. Visiota toteuttamaan!