Espoossa vihreät ovat toiseksi suurin puolue. Teemme kovasti töitä, jotta voisimme olla äänestäjien luottamuksen arvoisia ja olemme myös saaneet paljon aikaan.

Vihreät ovat aina olleet tulevaisuuteen katsovan Espoon puolella. Viime vuosina olemme puolustaneet lasten päivähoito-oikeutta sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatua, vaatineet koulujen sisäilmaongelmien korjaamista, panostaneet vanhusten hyvään hoitoon, suojelleet lähimetsiä ja rantoja, puolustaneet toimivaa joukkoliikennettä ja kohtuullisia lipunhintoja sekä rakentaneet parempia pyöräteitä ja kohtuuhintaista asumista. Yhdessä saimme Espooseen kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman – nyt se täytyy toteuttaa. Tätä työtä aiomme jatkaa! Tällä valtuustokaudella moni vihreille tärkeä tavoite on saavutettu, tai vähintäänkin liikahtanut eteenpäin. Vihreille tärkeitä saavutuksia ovat kuluvalla valtuustokaudella olleet esimerkiksi seuraavat:

1. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikille

Olemme pitäneet pienten puolta: pelastimme espoolaisten lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaksi kertaa vuoden 2016 aikana. Ensin helmikuussa  ja sitten budjettineuvotteluissa. Olemme myös puolustaneet päivähoidon laatua pitämällä ryhmäkoot pieninä budjettineuvotteluissa 2015 ja 2016.

äänestys_varhaiskasvatus_JarnoLappalainen

Viimeisimmissä budjettineuvotteluissa torjuimme opetukseen suunnitellut heikennykset, kun tuntiresurssiin, koulunkäyntiavustajiin ja iltapäivähoidon järjestämiseen saatiin lisärahaa 2,2 M€. Olemme johdonmukaisesti puolustaneet opetuksen laatua esitettyjä heikennyksiä vastaan. Espoon valtapuolue Kokoomus olisi ollut valmis hyväksymään kaupunginjohtajan esityksen. Vihreiden neuvottelijana on menestyksellä toiminut valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu
2015 budjettineuvottelut
2016 budjettineuvottelut

Vihreiden Tiina Elon johdolla kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa on panostettu sisäilmaongelmien hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Sisäilmaongelmiin reagoimisen ohjeistus päivitettiin, jotta vastuut saataisiin selkiytettyä, reagointiaikaa nopeutettua ja asiakastyytyväisyyttä parannettua. Toivottavasti uusi systeemi saadaan toimimaan niin, että ongelmiin tartutaan viipymättä ja viestintä myös oppilaiden ja vanhempien suuntaan toimii.

Vihreiden Mari Anthoni teki valtuustoaloitteen oppilaiden oirekartoituksista sisäilmaongelmien havaitsemiseksi. Tiina Elo väänsi kaupunginhallituksen tahtotilaksi, että Espoossa kehitetään pikaisesti toimiva malli oppilaiden sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittamiseksi ja että asian etenemisestä raportoidaan tila- ja asuntojaostolle vuoden 2016 loppuun mennessä kun aloitetta ei oltu valmiita edistämään sellaisenaan

Toukokuussa 2016 jätettiin kaikkien valtuustoryhmien nimissä valtuustokysymys koulujen tilapulasta ja sisäilmaongelmista. Tiina Elo ja Inka Hopsu olivat tiiviisti kysymyksen valmistelussa mukana. Vastaus antoi eväitä talousarvioneuvotteluihin, joissa saimme 10 M€ lisää rahaa koulukorjauksiin. Esitimme maltillista 0,5 %-yks veron korotusta, että koulujen korjauksiin olisi riittänyt rahaa, palveluista ei olisi tarvinnut tinkiä ja olisimme voineet samalla hillitä kaupungin velkaantumista. Esityksemme kaatui.

Tiina Elon vuosikatsauksesta voit katsoa mikä on tilanne Niipperin, Karhusuon, Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulujen osalta vuoden 2016 lopussa.

Olemme puolustaneet kaikkien oikeutta oman äidinkielen opetukseen

2. Edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoa – ennaltaehkäisy kannattaa

Sosiaali- ja terveystoimen maksuja ei korotettu, lisää rahaa vanhusten palveluihin
Talousarvioneuvotteluissa 2016 saimme torjuttua kohtuuttomat jopa 27,5% sosiaali- ja terveystoimen maksukorotukset. Jaamme demareiden huolen vanhustenhoidon resurssien riittävyydestä. Olemmekin neuvotelleet vuosittain lisää rahaa vanhusten kotihoitoon ja omaishoitajille. 2016 neuvotteluissa vanhusten palveluihin lisättiin 400 000 euroa. Edellytimme, että vanhusten kotihoitoa parannetaan ja että pitkäaikaishoitoon pääsyä seurataan, ettei hoitoon pääsyn kynnys nouse liian korkeaksi.

Myös edustajamme sosiaali- ja terveyslautakunnassa ovat menestyksellä vastustaneet esitettyjä asiakasmaksujen 30 % korotuksia jo keväällä 2016

Olemme kantaneet huolta vanhusten kotihoidon tilasta ja siitä, onko koti aina paras paikka vanhukselle. Mm. Inka Hopsu ja Pinja Nieminen ovat pitäneet asiaa esillä. Johanna Karimäki teki keväällä 2016 talousarvioaloitteen omaishoitajaa tukevien palveluiden parantamiseksi

Johdollamme laadittiin Espooseen oma asunto-ohjelma ja päätettiin rakentaa vuosittain 400 kaupungin vuokra-asuntoa asuntopulaa helpottamaan. Myös opiskelija-asuntoja kaavoitetaan lisää. Kohtuuhintaisia asuntoja saadaan kaavoitettua enemmän, jos ylimääräisiä autopaikkoja ei tarvitse rakentaa joukkoliikenteen solmukohtiin. Tätä linjaa olemme johdonmukaisesti edistäneet kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Liikunta- ja nuorisojärjestöjä tuetaan ansiostamme entistä enemmän, jotta jokainen espoolainen lapsi ja nuori saa harrastaa. Sivistystoimen uudistamisessa 2013 puolustimme nuorisotoimen merkitystä Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa. Vaikka liikunta- ja nuorisotoimi päätettiin yhdistää, ei työ mennyt hukkaan ja olemme pitäneet nuorten puolta uudessa organisaatiossa. Myös työväenopiston toimintaa kaupungin organisaatiossa puolustimme, mutta se päätettiin siirtää Omnian alaisuuteen osaksi aikuiskoulutuskeskusta.

Vihreiden aloitteesta Espoolle laadittiin KulttuuriEspoo 2030 ohjelma ja tukeneet siten kaupunkikulttuurin syntymistä Espooseen.

Olemme lähikirjastojen puolesta: kulttuurilautakunta päättikin 2014 säilyttää Soukan ja Kivenlahden kirjastot. Molemmissa tilat ovat ongelmalliset, mutta uusia ratkaisuja etsitään. Lähikirjastot ovat tärkeitä ennen kaikkea lapsille ja lapsiperheille sekä vanhuksille.

Vihreiden Teresia Volotisen ehdotuksesta vuoden 2017 kulttuurin kohdeavustuksista varataan 50 000 euroa hankkeisiin, joilla juhlistetaan Suomi 100 -juhlavuotta Espoossa ja tuetaan kaupunginosien yhteisöllisyyttä.

Vihreät ovat aikanaan ajaneet vanhojen rakennusten kuten Villa Elfvikin ja Albergan kartanon kunnostamista ja nyt pitää laittaa myös Träskända kuntoon.

Espoon uusi esteettömyysohjelma hyväksyttiin viimein 2016. Vihreät ovat joka tasolla aktiivisesti kommentoineet ja vaatineet esteettömyyden huomioimista jo suunnitteluvaiheessa. Nyt pitää vahtia, että hyvä ohjelma myös toteutetaan ja esteettömyyteen sitoudutaan koko kaupungissa. Valtuustossa vihreiden Pinja Nieminen teki myös tärkeitä toivomuksia ohjelman saatteeksi.

Kun Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi ennennäkemättömiin lukuihin syksyllä 2015, vaadimme myös Espoota kantamaan oman osansa. Vastuuta myös kannettiin ja siitä esitimme vihreät kiitokset maahanmuuttoasioiden päällikölle Teemu Haapalehdolle ja Espoon ryhmäkodille. Vaadimme ja neuvottelimme keväällä 2016 Espooseen lisää perheryhmäkoteja, ettei vastikään aloilleen asettuneita turvapaikanhakijalapsia tarvitse repäistä pois seudulta, johon he ovat juuri alkaneet kotiutua.

Inka Hopsun valtuustoaloitteen myötä paperittomat raskaana olevat ja alaikäiset saavat terveydenhoitoa myös Espoossa. Aloitteen läpimenoon vaikutti olennaisesti vihreiden Pinja Niemisen sosiaali- ja terveyslautakunnassa tekemä esitys, johon myös muut ryhmät olivat valmiita taipumaan.

Olemme myös toimineet järjen äänenä maahanmuuttajiin kohdistettuja yleistyksiä ja suoranaista rasismia vastaan ja toivottaneet uudet espoolaiset tervetulleeksi.

IMG_3136

Saara Hyrkön aloitteesta espoolaisille nuorille on jatkossa tarjolla maksutonta ehkäisyä.

Viimeisempänä vaan ei vähäisimpänä viime vuosien isona asiana kuntapolitiikassa on ollut sote- ja maakuntauudistus ja siihen annetut lausunnot. Teimme vihreiden ryhmässä paljon töitä, jotta saimme mukaan vihreitä kantoja koskien mm. valinnanvapauden ehtoja, tarvetta tuottaa sosiaalipalveluja jatkossakin lähellä asukkaita, demokratian ja päätöksenteon läheisyysperiaatteen toteutumista sekä Helsingin seudun yhteistyön merkitystä ja erillisratkaisujen tarvetta. Puolustimme myös opiskelijoiden terveydenhuoltoa.

3. Torjutaan ilmastokriisi ja suojellaan espoolaista luontoa

Olemme varjelleet Espoon keskuspuistoa nakertamiselta sekä suojelleet Espoon vesistöjä. Jo edellisellä valtuustokaudella saimme suojeltua 550 hehtaaria metsää. Risto Nevanlinnan aloite uusien suojelualueiden perustamisesta keskuspuistoon tulee käsittelyyn keväällä 2017.

pressi

Olemme ympäristöjärjestöjen ohella vaatineet luonnonmukaisempia hoitomenetelmiä kaupungin omistamiin metsiin. Asia ratkaistaan kaupunkitekniikan keskuksessa valmisteilla olevassa luonnonhoidon toimintamallissa. Iso kiitos aktiivisesta vaikuttamistyöstä kuuluu ympäristölautakunnan pj. Henna Partaselle.

Johanna Karimäen aloitteesta Espoo kielsi glyfosaatin (tunnetuin merkki Round-up) käyttämisen.

Valtuusto hyväksyi elokuussa 2016 Espoolle kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman. Suuri kiitos kuuluu Kestävä kehitys -ohjelmaryhmän pj. Sirpa Hertellille, joka on tehnyt valtavan työn ohjelmatyön johtamisessa, sekä ympäristölautakunnan pj. Henna Partaselle, joka on ollut työssä aktiivisesti mukana. Ilmasto-ohjelmassa asetetaan Espoolle kaksi konkreettista tavoitetta: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä ja 60% asukaskohtaisten päästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. Pyöräilyn edistäminen on kirjattu yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi.

Espoo palkittiin Euroopan kestävimpänä kaupunkina. Kestävän kehityksen ohjelmaryhmän puheenjohtajana toimii vihreiden Sirpa Hertell, joka toimii myös EU:n alueiden komitean ympäristö- ja energia-asioita hoitavan ENVE-valiokunnan varapuheenjohtajana ja on sitä kautta edistänyt ilmastonmuutoksen torjuntaa Espoossa ja maailmassa myös laajemmin. Sirpa edusti Espoota myös YK:n kokouksessa. 

Olemme pitäneet esillä eläintensuojelun tilaa Espoossa

4. Tehdään Espoosta kaupunki, jossa on hyvä asua ja helppo liikkua

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa teemme johdonmukaisesti töitä sen eteen, että Espooseen rakennetaan raiteiden varrelle tiivistä ja viihtyisää kaupunkia, jossa liikkuminen on sujuvaa myös ilman autoa. Espoo saa vuosittain tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat koteja, työpaikkoja ja palveluita. Tiivistämällä voimme säilyttää isomman osan arvokasta lähiluontoa ja silti rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja Espooseen.

Parkkipaikoista väännetään Espoossa jokaisen kaavan yhteydessä, ja ilman vihreitä muutosta autokaupungista oikeaksi kaupungiksi tuskin tapahtuisi. Vihreät eivät tietenkään ole kieltämässä autoilua ja parkkipaikkoja tarvitaan. Ongelmia on ollut esim. kotihoidon pysäköinnin kanssa ja olemme yhtä mieltä siitä, että kotihoidon aikaa ei saa mennä parkkipaikan etsimiseen. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista kaavoittamalla radan varteen parkkipaikkoja joita kukaan ei tarvitse.

Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen herättävät kuntalaisissa myös huolta kun tuntuu, että asukkaita ei kuulla tarpeeksi tai ajoissa. Syksyn 2016 kyselytunnilla puhuttiin monista vuoden aikana kuohuttaneista aiheista.

Esimerkiksi kivenmurskaamojen sijaintiin liittyvissä ongelmissa ympäristölautakunnan pj Henna Partanen on hoitanut asiaa tarmokkaasti ja edellyttänyt, että Espoossa tehdään laajempi massataloustarkastelu Helsingin mallin mukaisesti. Talousarvioneuvotteluissa hyväksyttiin esityksestämme pöytäkirjamerkintä, että massojen sijoitussuunnitelma tuodaan luottamushenkilökäsittelyyn kevään 2017 aikana.

Monet uudet kaavat saavat kiitosta vihreiltä vaikuttajilta, esimerkiksi Keran aluetta kiitellään. Finnoon kaava taas päätettiin palauttaa, koska se ei vastannut toimeksiantoa tehdä alueesta ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialue.

Vastustimme Keilaniemen tunnelihanketta, koska se mielestämme ei  ollut taloudellisesti tai kaupunkikuvallisesti järkevää rakentamista. Samoin Lommilan kauppakeskuskaavaa vastustimme loppuun asti.

Toimivaa ja edullista joukkoliikennettä edistämme myös johdonmukaisesti. Metron lisäksi tarvitaan sujuvaa liityntäliikennettä. Saara Hyrkkö kaupunginhallituksen konsernijaostossa ja Sirpa Hertell HSL:n hallituksessa ovat tinkimättömästi tehneet hommia joukkoliikenteen käyttäjien puolesta lipunhintojen kohtuuttomia korotuksia vastaan

Länsimetron viivästyminen ja kustannusten nousu on aiheuttanut harmaita hiuksia kaikille. Olemme edellyttäneet, että viivästys ei vaaranna espoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä ja että sotkun syyt selvitetään perinpohjaisesti. Vaadimme lisää avoimuutta kaupungin osakeyhtiöihin myös yhdessä Helsingin Vihreiden kanssa. Olemme jatkuvasti pyytäneet tietoa ja selvityksiä päätöksenteon tueksi.

Vihreiden pitkäaikaikainen tavoite Raide-Jokeri etenee! Olemme edellyttäneet, että Raide-Jokerin kustannukset pysyvät kurissa ja päätöksenteko avoimena. Hanke toteutetaan mukautettuna allianssi-mallina siten, että suunnittelijat ja rakentajat kilpailutetaan erikseen. Tällä pyritään eliminoimaan kustannusten karkaaminen. Raide-Jokerin valmistelua ja päätöksentekoa on tarkoitus tehdä avoimesti ja kaupunginhallitukselle raportoidaan säännöllisesti.

Pyöräilyä on edistetty Vihreiden ansiosta monin tavoin: reunakiviä poistetaan ja baanoja suunnitellaan. Erityisen aktiivinen pyöräilyn edistämisessä on ollut teknisen lautakunnan varajäsen Lari Karreinen, jonka koosteet Espoon pyöräilyvuosista löydät 2016 , 2015, 2014. Kaupunkipyöriä kokeillaan Espoossa kesällä 2017 vihreiden Saara Hyrkön aloitteesta.

5. Tuetaan työllisyyttä, turvataan talous

Kaupungin budjetista vuosittain päätettäessä kaikki vihreät luottamushenkilöt tekevät kovasti hommia sen eteen, että vihreät kannat aidosti tulevat huomioitua eri asioissa. Vihreät käyvät budjetin toimialoittain läpi ja tekevät avoimesti muutosesitykset kaupunginjohtajan budjettiesitykseen. Lopuksi valtuustoryhmä kokoontuu budjettiriiheen, jossa priorisoidaan muutostarpeet. Julkaisemme avoimesti tavoitteemme ryhmien välisiin budjettineuvotteluihin ja olemme saaneet hyvin myös tavoitteitamme läpi.

Tällä vaalikaudella vihreille tärkeimpiä asioita ovat olleet koulutuksen ja päivähoidon laadun puolustaminen, vanhusten hoidon parantaminen, tehokkaampi puuttuminen koulujen sisäilmaongelmiin sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden maksujen pitäminen inhimillisenä. Olemme pitäneet myös nuorten, kulttuurin, ilmaston ja ympäristön puolta. Olemme moneen kertaan painottaneet, että ennaltaehkäisevät palvelut tulevat pitkällä tähtäimellä halvemmiksi kuin ongelmien hoitaminen vasta niiden kärjistyttyä. Ennaltaehkäisy on myös vastuullista talouspolitiikkaa eikä Espoolla ole varaa palveluiden kurjistamiseen. Vihreiden mielestä kaupunki on olemassa asukkaita varten ja kaikki keinot palveluiden turvaamiseksi tulee pitää esillä.

Kaupungin budjetissa tiivistyy se, mihin kaupunki käyttää rahaa ja kuinka paljon. Siksi budjettineuvottelut ovat tärkeä vaikuttamisen paikka kuntapolitiikassa ja siellä myös puolueiden erot näkyvät. Budjetista päätetään joulukuun valtuustossa, mutta ryhmien väliset neuvottelut ovat se paikka, jossa vaikuttamistyö tehdään. Lue jutut budjettineuvottelujen tuloksista ja vihreiden kannoista

2016201520142013

Vihreiden ansiosta luottamushenkilöt pääsivät ensimmäistä kertaa neuvottelemaan talousarvion kehyksestä 2014. Tämä on tärkeää siksi, että kehys on talouasarvion raami, jonka puitteissa varsinaiset talousarvioneuvottelut käydään.

Alkuvuodesta 2014 neuvoteltiin Vihreiden Inka Hopsun johdolla valtuustokauden mittainen tuottavuusohjelma. Pidimme tärkeänä, että rahoitustasapainoa haettaessa kaikki keinot pidetään mukana, että palveluita ei lähdetä heikentämään niitä eniten tarvitsevilta ja että liikelaitosmalli otetaan uuteen tarkasteluun. Myös aktiivisia työllistämistoimia peräänkuulutimme, koska ihmisten aktivoiminen parantaa myös tuottavuutta. Kaikki valtuustoryhmät ovat sitoutuneet parantamaan kaupungin tuottavuutta yhteensä 175 miljoonalla eurolla vuoden 2016 loppuun mennessä ja kaupungin velkaantumisen kasvun pysäyttämisestä (TATU ja TATU2). Tavoite on kova ja vaatii rakenteellisia muutoksia. Ennen kaikkea kyse on hyvästä johtamisesta ja kyvystä tehdä asioita uudella tavalla, ei säästämisestä hinnalla millä hyvänsä.

Espoon veroprosentti on pysynyt lähes ennallaan (ja yhtenä Suomen alhaisimmista) valtuustokauden ajan vaikka kaupungin kasvaessa palvelutarve lisääntyy ja investointitahti on ollut viime vuosina kova. Kaupunki velkaantuu kovaa vauhtia ja olemme esittäneet maltillista veronkorotusta parempana ratkaisuna kuin palveluista leikkaamista. Vuonna 2014 kaupunginjohtaja esitti veroprosenttiin 0,5 prosenttiyksikön korotusta. Tuo ei käynyt neuvotteluissa valtuuston enemmistölle kokoomukselle, perussuomalaisille, keskustalle ja rkp:lle. Tiukan väännön jälkeen saatiin 0,25 prosenttiyksikön korotus päätettyä. Tämän jälkeisissä kehys- ja budjettiesityksissä on nähty, että joudumme kerta toisensa jälkeen valitsemaan joko palvelulaadun heikentämisen ja palveluiden karsimisen tai vaihtoehtoisesti joudumme puuttumaan verotasoon. Kumpikaan ei ole mukava vaihtoehto.

Inka Hopsu ja Mari Anthoni (ent. Nevalainen) tekivät 2013 aloitteen anonyymin työnhaun kokeilemisesta Espoon kaupungilla. Nimettömän työnhaun on todettu hyödyttävän paitsi etnisiä vähemmistöjä myös vähentävän mahdollisesti esimerkiksi sukupuolen, iän ja epätyypillisen työuran perusteella tapahtuvaa epätasapuolista kohtelua ja edistävän siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi.

Olemme vaatineet hävikkiruuan hyödyntämistä Espoossa, se säästää paitsi ilmastoa myös rahaa.

Espoo on reilun kaupan kaupunki ja sitoutunut edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Vihreiden Saara Hyrkön aloitteesta Espoon ostolaskutiedot julkaistiin avoimena datana.

6. Parempaa demokratiaa

Pormestarimalli ei saanut kannatusta muilta ryhmiltä valtuustokauden aikana, mutta johtamisjärjestelmän uudistamiseksi olemme tehneet tässä poliittisessa tilanteessa sen minkä pystymme. Erityisesti kaupunginhallituksen valitsemassa johtoryhmässä Tiina Elo on vienyt luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä sinnikkäästi parempaan suuntaan, jotta vallankäyttö saataisiin läpinäkyvämmäksi ja valmistelu avoimemmaksi. Olemme toistuvasti vaatineet avoimuutta ja parempaa johtamista.

Tiina Elo on tällä valtuustokaudella tehnyt espoolaista historiaa hoitamalla osa-aikaisesti kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtävää. Tehtävän osa-aikainen hoitaminen on Espoossa vapaaehtoista, eikä kukaan muu kaupunginhallituksen puheenjohtajistosta ole tarttunut tilaisuuteen. Tiina raportoi aktiivisesti asioista blogissaan  ja toimii koko vihreän valtuustoryhmän ja luottamushenkilöiden tukena päätöksenteossa. Hän onkin omalla esimerkillään osoittanut, että pormestarimallille olisi käyttöä Espoossakin ja vaaleilla valittujen päättäjille pitää antaa hyvät edellytykset hoitaa hommiaan, ettei valta valuu virkamiehille.

Entistä isompi osa kaupungin toiminnoista on yhtiöitetty. Olemme menestyksekkäästi puolustaneet avoimuutta kun uusia yhtiöitä on muodostettu Omniassa ja Espoo Cateringissä.

Espoo-tarinaa, joka toimii myös valtuustokauden strategian pohjana, työstettiin koko ensimmäinen kevät ja se hyväksyttiin kesäkuun 2013 valtuustossa. Vihreiden valtuustoryhmä teki jokaisessa käsittelyvaiheessa hyvin perusteltuja muutosesityksiä ja saimmekin hyvin näkemyksiämme läpi. Vihreiden kädenjälki näkyy strategiassa mm. joukkoliikenteen korostamisena, avoimuuden lisäämisenä ja heikoimpien huomioimisena.

Espoossa on riittänyt isompia ja pienempiä kohuja johtavien virkamiesten ylitettyä valtuutensa. Esimerkiksi tässä Petri Härkösen palkkausasiassa kutsuimme kaupunginjohtajan kuultavaksi valtuustoryhmään. Suomenojan venesataman sotkuja on selvitelty urakalla.

Mari Anthoni on tehnyt valtuustoaloitteen Espoon lähtemisestä mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta-toimintamalliin asukkaiden sekä aloitteen mahdollisuuksien lisäämiseksi lähileikkipuistojen ylläpitämisessä sekä oman asuinalueen lähipalveluita koskevaan päätöksentekoon vaikuttamisessa. Lapsiystävälliseksi kunnaksi Espoo ei halunnut. Mutta ainakin vastauksesa käytiin läpi asioita, joita Espoossa jo tehdään – ja mitä ei tehdä ta ei tehdä riittävästi ja pitäisi parantaa.

Mari Anthoni on toiminut aktiivisesti asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien eteen Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän varapuheenjohtajana.

Vihreän valtuustoryhmän vuosikatsauksia valtuustokaudelta

Tiina Elo
20162015, 20142013

Saara Hyrkkö
2016201520142013

Kirsi Louhelainen

Pinja Nieminen