Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi eilen pyöräilyn edistämisohjelman, jossa tavoitteeksi asetetaan pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattaminen nykyisestä 8 prosentista 15 prosenttiin seuraavan vuosikymmenen aikana. Ohjelma hyväksyttiin ohjeellisena noudatettavaksi maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Lisäksi lautakunta päätti esittää ohjelman mukaisesti kaupunginhallitukselle Brysselin sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksella Espoo liittyy vihdoin eurooppalaisten pyöräilykaupunkien joukkoon sitoutumalla pyöräilyn edistämiseen julkisesti ja EU-tasolla.

Lautakunta teki ohjelman toimenpiteisiin muutamia lisäyksiä.

– Lisäyksistä tärkeimpiä olivat Espoon käyttämien tyyppipiirustusten päivittäminen vastaamaan HSL:n määritelmiä ja muuttuvia valtakunnallisia ohjeita, mikä tarkoittaa mm. reunakivistä luopumista sekä huomion kiinnittäminen turvallisiin ja houkutteleviin pyöräilyreitteihin ja pysäköintiin myös kaupunkikeskusten ja kylien sisällä. Lisäksi lautakunta velvoitti raportoimaan ohjelman toteutumisesta ja kustannuksista lautakunnan kauden aikana, toteaa lautakunnan varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen.

Suurin haaste on riittävien resurssien turvaaminen. Lautakunta päätti, että määrärahat kohdennetaan toimenpiteisiin ja tarvittavat henkilöresurssit hoidetaan olemassa olevien henkilöiden tehtävien uudelleenjärjestelyllä sekä arvioimalla uusien henkilöiden tehtäväkuvia, kun vakansseja täytetään. Taloustilanteen parantuessa pyöräilyn edistämiseen on saatava lisäresursseja.

Pyöräilyn edistämisohjelman tekeminen kirjattiin viime kaudella kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimukseen.

– Haluan antaa erityiskiitokset lautakunnan pj. Markku Markkulalle (kok.), jonka kanssa paimensimme asiaa eteenpäin viimeiset neljä vuotta. Maailma ja Espookin muuttuu kun sitä muutetaan, ja muutosten läpiviemistä edesauttaa rakentava yhteistyö, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Lisätietoja:

Kirsi Louhelainen, p. 050 375 9009
Tiina Elo, p. 045 261 7447