Espoon vihreät kannattaa Raide-Jokeria ja pitää tärkeänä, että hanke toteutetaan hyvässä yhteistyössä Helsingin ja valtion kanssa. Raide-Jokeri parantaa joukkoliikennettä, vähentää liikenteen ilmastopäästöjä ja houkuttelee Espooseen uusia yrityksiä ja investointeja.

“Raide-Jokeri on tärkeä hanke niin ilmaston kuin Espoonkin kannalta. Tarvitsemme tehokasta poikittaista joukkoliikennettä, joka yhdistää Keilaniemen, Otaniemen ja Leppävaaran työpaikka-alueet ja oppilaitokset sekä tärkeät joukkoliikennevälineet länsimetron ja rantaradan”, painottaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä selkeästi paras ja vähäpäästöisin vaihtoehto suurten ihmismäärien liikkumiseen ja ruuhkautumisen estämiseen ovat raideliikenneratkaisut. Vain pikaraitiotie pystyy luomaan riittävän kapasiteetin ja samalla kasvattamaan merkittävästi joukkoliikenteen osuutta.

“Raide-Jokeria tarvitaan, koska kaikki matkustajat eivät yksinkertaisesti enää mahdu nykyiseen Bussi-Jokeriin. Sama ongelma olisi robotti- ja sähköbussivaihtoehdoissa. Raide-Jokeri tulee olemaan myös Otaniemen ja Keilaniemen alueen sisäinen kulkuväline.” toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Euroopasta on lukuisia esimerkkejä siitä, että raitiotielinjat houkuttelevat yrityksiä ja investointeja aivan toisella tavalla kuin bussilinjat. Tämä perustuu linjan pysyvyyteen ja tehokkuuteen. Raide-Jokeri on myös tärkeä seudullinen yhteistyöhanke Helsingin ja valtion kanssa.

“Raide-Jokeri on jo tuonut monia rakennushankkeita Espooseen. Joidenkin puolueiden esittämä allianssimallin kyseenalaistaminen ei saa tarkoittaa hankkeen viivästymistä. Meistä Espoon tulee olla luotettava yhteiskumppani,” jatkaa Hopsu.

Raide-Jokeri tuodaan uudelleen valtuuston päätettäväksi, koska kustannukset ovat nousseet alkuperäisestä suunnitelmasta.

“16 miljoonan euron kustannusten nousu Espoolle on ikävä asia, mutta sille on osoitettu perustelut ja säästökohteitakin on suunnittelun edetessä löydetty. Ei ole tavatonta, että kustannukset nousevat suunnitelmien tarkentuessa. Pidän tärkeänä, että kaupunginhallituksessa ei lähdetä riskeeraamaan hanketta, joka parantaa joukkoliikennettä ja jonka varaan on jo suunniteltu työpaikkoja ja asuntorakentamista,” päättää Elo.

Espoon vihreät muistuttaa, että Raide-Jokeri avaa myös mahdollisuuden pikaratikkaverkoston laajentamiseen tulevaisuudessa niin Espoossa kuin seudullisesti.

Espoon kaupunginhallitus käsittelee Raide-Jokerin toteutuksen käynnistämistä kokouksessaan 4.3.