(Helsingin Sanomat 9.4.2008) Työministeri Tarja Cronberg haluaisi työllistää työkyvyttömyyseläkeläisiä (HS 15.3.). Toinen ryhmä, jossa ainakin osalla on halua ja kykyä työntekoon, on työttömyyseläkeläiset. Menneinä vuosina yritykset saneerasivat runsaasti yli 55-vuotiaita ns. eläkeputkeen. Nuoremmat irtisanotut löysivät useimmiten uutta työtä tai koulutuksen kautta uuden ammatin, mutta kukaan ei palkannut yli 55-vuotiaita ja eläkeputki odotti. Sinänsä hyvä asia, että jonkinlainen toimeentulo oli turvattu. Nyt kun työvoimasta on kova pula, ovat yritykset alkaneet palkata jo 50+-ikäisiä töihin.Mutta jos olet työttömyyseläkkeellä, ei töihin meno niin vain onnistu. Tosin harva 60-vuotias enää ajatteleekaan paluuta kokopäivätöihin; on se työnteko sen verran rankkaa. Mutta jonkinlainen osapäivätyö kävisi hyvin ja näin saisi vähän voita leivän päälle; harvoinhan työttömyyseläkkeet suuria ovat. Mutta työttömyyseläkeläiset eivät saa ansaita kuin 588,51 e/kk. Summa on liian pieni 20-30-tuntiseen viikottaiseen osapäivätyöhön. Jos vahingossa ansaitsee yli 588,51 euroa, menettää koko eläkkeensä. Sanktio on sen verran suuri, ettei kukaan halua riskiä ottaa.

Halukkaita työntekijöitä olisi monissa ryhmissä, mutta lainsäädännölliset loukut vaanivat. Hallitus on asettanut SATA-komitean pohtimaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, jonka yhtenä tehtävänä on löytää keinoja työn kannattavuuden parantamiseksi. Komitean työn tulokset tulevat sen verran myöhään, etteivät nykyiset työttömyyseläkeläiset mahdollisista parannuksista enää hyödy.

Raili Raita-Ruponen
Espoo