Kaupunginhallituksen elinkeino- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Tommi Laakso ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Kati Pohjanmaa peräänkuuluttivat lähiöiden täydennysrakentamista (Länsiväylä 23.4) niin, että kaupunkikuva paranisi samalla kun asuntokanta monipuolistuisi.

Kokoomuslaiset vaikuttajat tekivät kannatettavan ja ajankohtaisen avauksen Espoon lähiöiden kehittämiseksi.
Tulemme kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vaatimaan lähiöiden kehittämistä.

Lähiöparantaminen tulee ottaa lähivuosien painopistealueeksi ja kehittämistoimenpiteet tulee suunnitella tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja asukasyhdistysten kanssa.

1960-70 luvulla rakennetut lähiöt suunniteltiin hyvin toimiviksi. Jalankulkureitit oli suunniteltu niin, että autoliikenne ja kevyt liikenne olivat selkeästi toisistaan erotettuja luoden turvallisen liikkumisympäristön. Puistosuunnittelu oli korkeatasoista vesiaiheineen ja ostoskeskukset tarjosivat monipuoliset lähipalvelut.

1990-luvun alun lama vei lähiöt alennustilaan, josta ne eivät ole nousseet. Kaupan keskittyminen on vienyt ostoskeskuksilta kehittymismahdollisuudet. Vesialtaat ovat tyhjillään, laattakäytävät repsottavat, puistojen hoidon tasoon ei panosteta riittävästi ja ostoskeskuksien palvelutarjonta on vaatimatonta. Hoitamaton joutomaa odottaa korjaavaa kättä.

Ottamalla nykyiset pysäköintialueet täydennysrakentamiskohteiksi ja korottamalla matalia kerrostaloja yhdellä kerroksella saataisiin uusia asukkaita vanhoihin lähiöihin. Hissien rakentaminen hissittömiin taloihin helpottaisi lapsiperheiden ja vanhusten asumista. 60-luvun ylileveät katualueet pitää muuttaa hidaskatutyyppisiksi ja luoda turvallisempaa ja viihtyisämpää asuinympäristöä.

Uudet asukkaat toisivat elävyyttä ja asiakkaita myös ostareille, joita on voimakkaasti saneerattava ja uudistettava. Espoon tulee pitää huolta myös vanhojen lähiöidensä ja pientaloalueidensa viihtyisyydestä ja elinvoimaisuudesta.

Uusien alueiden rakentaminen on tärkeää, mutta samalla vanhojen alueiden kadut ja kunnallistekniikka on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Tarttukaamme lähiöiden kehittämishaasteeseen yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Raimo Inkinen (vihr.),
kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

Sirpa Hertell (vihr.)
valtuustoryhmän ja teknisen lautakunnan pj.