Yksi tuhansia asukkaita palveleva uusi alue on Kera, jonka suunnitelmista Timo Lahti on toiveikas: ”Tarvitsemme ratojen varrelle käveltäviä, viihtyisiä kaupunkikeskuksia, joissa asukas ei välttämättä tarvitse omaa autoa. Raiteiden varaan voidaan rakentaa vähäpäästöinen, ihmisläheinen kaupunki”. Raiteiden rakentaminen parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta, kunhan vielä pidetään lipunhinnat kohtuullisina.

Pyöräilyn laatukäytävät lisäävät ympäristöystävällisen liikkumisen osuutta. Lari Karreinen on viimeiset neljä vuotta puskenut fillaroinnin asiaa eteenpäin. Reunakivistä luopuminen häämöttää edessä. Raide-jokerin ja länsiväylän varrelle on tulossa baanatasoiset pyörätiet. ”Espoo kouluttaa nyt suunnittelijoita Hollannin parhaisiin käytäntöihin. Seuraavaksi pitäisi kehittää talvikunnossapitoa.”

Metron aloitus mullistaa Espoon liikenneolot. Bussiliikenne muuttuu syöttöliikenteeksi, joka on hoidettava päästöttömillä ja hiljaisilla sähköbusseilla koko Espoossa. Seuraava nurkan takana oleva muutos on lippujen kaarimalli, joka laskee lippujen hintaa useimmille espoolaisille. Sirpa Hertell iloitsee, että sai konsernijaoston puheenjohtajana laajennettua vyöhykkeitä espoolaisten eduksi.*

Petri Suominen huomauttaa raideliikenteen vaativan hyvää liityntäliikennettä, jotta matkaketjut ovat sujuvia. Myös auto- ja pyöräpysäköinnin tulee olla sujuvaa ja turvallista. ”Jokainen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ruuhkasta poistama auto on tiellä liikkuvan etu” hän muistuttaa liikenteen kokonaisuudesta, ja toteaa tämän vuoksi matkalippujen hinnan alentamisen koituvan kaikkien hyväksi. Poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää, kun liikkumisen oloja Espoossa parannetaan.

Jyrki J.J. Kasvi: Matkalla 2030-luvulle

”Digitalisaatio muuttaa 2020-30-luvuilla liikennettä yhtä paljon kuin autot 1920-30-luvuilla. Nyt valittavat valtuutetut päättävät teiden ja raiteiden rakentamisesta ilman varmaa tietoa, miten ihmiset ja tavarat niiden valmistuessa liikkuvat. Radikaaleimmat muutokset seuraavat liikenteen automaatiosta. Kun autot ajavat itseään, liikenne muuttuu palveluksi. Robottiautoa ei kannata seisottaa parkissa, vaan auto tilataan pihaan, kun sitä tarvitaan. Keskustojen pysäköintipaikat vapautuvat muuhun käyttöön. Automaatio muuttaa myös tavaraliikennettä. Mercedes Benz kokeilee jo pakettiautoja, joiden maassa ja ilmassa kulkevat dronet toimittavat verkko-ostokset asiakkaiden kotioville. Myös ilmastopäästöjen vähentäminen vaikuttaa liikenteeseen, joka tuottaa viidenneksen Suomen päästöistä. Esimerkiksi raideliikenne ja sähköautot yleistyvät. 2030-luvulla Espoon joukkoliikenteen runkona voisivat toimia Länsimetro ja Kaupunkirata sekä Raidejokeri I ja II. Syöttöliikenteestä vastaisivat automaattiset pikkubussit, jollaisen voisi tilata muutaman minuutin ennen lähtöä.”

Juttu on julkaistu Espoon Vihreiden kuntavaalilehdessä 2017 ”Vihreä Espoo”, jutun tehnyt Timo Lahti. Kuvat Matti Rajala. Koko lehti luettavissa täällä

*Kaarimallista päätettiin konsernijaostossa, jonka puheenjohtajana Sirpa Hertell teki esityksen, että myös Espoonlahti ja Espoon keskusta kuuluisivat B vyöhykkeeseen. HSL:n hallituksessa Espoon tahto ei kuitenkaan toteutunut. Espoon tahtona on kirjattu pöytäkirjaan, että kun metron jatko valmistuu, vyöhykerajoihin palataan.