Olemme varjelleet keskuspuistoa nakertamiselta sekä suojelleet Espoon vesistöjä ja 550 hehtaaria metsää. Olemme edistäneet luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaupungin virkistysmetsien hoidossa.

Vihreiden ansiosta kaupungin päästövähennystavoitetta on tiukennettu, ilmastoasiat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja Espooseen laaditaan kunnianhimoinen ilmastotoimenpideohjelma. Kouluissa ja päiväkodeissa vähennetään ruokahävikkiä.