(Helsingin Sanomat 26.9.2012) Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen uusista hinnoista päätetään marraskuussa HSL:n hallituksessa. Viime vuoden alussa lippujen hintoja korotettiin vain vähän. Ainakin osittain sen vuoksi matkustajamäärät kasvoivat vuonna 2011 ennakoitua enemmän. HSL esittää lipunhintojen korottamista siten, että esimerkiksi kuntien sisäisten lippujen hinnannousu olisi keskimäärin 4,3 %.

Espoossa lausunnon antoi kaupunginhallituksen konsernijaosto, joka kokouksessaan 20. syyskuuta päätti äänin 5-3 esittää, että lipunhintoja pitää korottaa HSL:n esitystä enemmän.

On demokratian kannalta ongelmallista, että näin tärkeästä asiasta päätetään valtuuston avoimen kokouksen sijaan suljetuissa kuntien jaostoissa ja HSL:n hallituksessa.

Kohtuulliset hinnat vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka houkuttelevaa joukkoliikenteen käyttö on. Nyt kaupungit tukevatjoukkoliikennettä kustantamalla todellisesta matkan hinnasta puolet. Jotta joukkoliikenteen palvelutaso voidaan ylläpitää ja lippujen hinnat pysyvät kohtuullisina, on kaupunkien oltava valmiita nostamaan joukkoliikenteestä maksamiaan kuntaosuuksia.

HSL:n kustannuksista 80 prosenttia on joukkoliikenteen operointikustannuksia. Ne kasvavat jatkuvasti muun muassapolttoainekustannusten kasvaessa sekä bussiliikenteen uusien kilpailutusten nostaessa liikenteen järjestämisen hintaa. Uusien kaupunginosien valmistuminen tarkoittaa aivan uutta liikennöintitarvetta. Suuret raideinvestoinnit tulevat näkymään infrakustannusten kasvuna.

Espoo on strategiassaan sitoutunut joukkoliikenteen suosion kasvattamiseen ja palvelutason parantamiseen. Olemme rakentamassa satoja miljoonia maksavaa länsimetroa, ja tarvitsemme pikaisesti lisäraiteet Leppävaarasta Espoon keskukseen. Lisäksi Histan rakentaminen edellyttää junarataa Espoon keskuksesta Lohjan suuntaan.

Raideinvestoinnit ovat Espoossa myötätuulessa, mutta muuten joukkoliikenteen tukemiseen suhtaudutaan nihkeästi. Raiteet eivät kuitenkaan auta, jos lippujen hinnat karkaavat kukkarosta ja ihmiset pysyvät autoissaan.

Joukkoliikenne on tulevaisuuden liikennemuoto ja tiiviin rakentamisen lähtökohta. Siksi meidän on välttämätöntä löytää joukkoliikenteen hintaan seudun yhteinen tahto. Helsingin seudulle tarvitaan yhteinen seutuvaltuusto, joka ottaa vastuulleen keskeiset liikennepäätökset. Näin pääsemme päättämään lippujen hinnasta ja joukkoliikenteen palvelutasosta avoimen julkisen keskustelun pohjalta.

Tiina Elo
valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

Sirpa Hertell
kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja (vihr.)

Nina Knaapila
HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja (vihr.)

Espoo