(Länsiväylä 5.9.2012) Espoossa rakentamattoman asuintontin veroprosentti on 1,65 %, Helsingissä 1,8 % ja Vantaalla 2,5 %. Esitimme Espoon kaupunginhallituksessa rakentamattoman asuintontin veroprosentin nostoa Helsingin tasolle, mutta esitys hävisi niukasti.

Pääkaupunkiseudun kalliille asumiselle pitää löytää ratkaisuja. Korkeat asuntojen hinnat iskevät erityisesti nuoriin lapsiperheisiin, joilla on eniten tarvetta lisäneliöille. Perheet joutuvat muuttamaan pitkän, useimmiten autolla tehtävän, työmatkan päähän kehyskuntiin edullisemman asunnon perässä.

Jos rakentamattoman asuintontin veroprosenttia korotettaisiin, rakentamattoman tontin omistaminen olisi aiempaa kalliimpaa. Tämä lisäisi intoa joko myydä tontti tai ryhtyä rakentamaan. Näin saataisiin rakennettua uusia koteja, ja asumisen hinta laskisi.

Rakentamattomat, kaava-alueella sijaitsevat tontit joille kunta on järjestänyt palvelut, ovat yhteiskunnalle kalliita. Sillä ei ole niin isoa merkitystä kuinka paljon verotuloja kerätään – paljon tärkeämpää on saada kaavoitetulle ja kunnallistekniikan piirissä oleville tonteille asukkaita.

Jos kaupunki rakentaa kahdelle uudelle asuinalueelle kunnallistekniikan, tieverkon, koulun ja päiväkodin, mutta vain joka toinen tontti rakennetaan, on yksi asuinalue oikeastaan rakennettu turhaan. Tämä on valtaisa taloudellinen, ekologinen ja yhteiskunnallinen hukkainvestointi.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron korotusta vastustetaan sillä perusteella, että asuminen kallistuu. Tämä ei pidä paikkaansa. Veron joutuu maksamaan vain jos tontti on kaavoitettu asuinrakentamiseen, sillä ei sijaitse asuinrakennusta ja se sijaitsee kunnallistekniikan piirissä. Asumisen kustannukset nousevat siis käytännössä vain jos asuu tontillaan teltassa.

Espoo rakentaa sosiaalista asuntotuotantoa enemmän kuin mikään muu Helsingin seudun kunta. Myös asuntojen hintaan tulee pyrkiä vaikuttamaan. Yksi isoimmista syistä asuntopulaan on se, että kaavoitettuja tontteja ei rakenneta, koska odotetaan maan arvon nousua.

Rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on täsmätyökalu jonka avulla pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta ja laskemaan asumisen hintaa. Hyviä työkaluja kannattaa käyttää.

Sirpa Hertell
Espoon kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja (vihr)

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen jäsen (vihr)

Timo Lahti
Espoon kaupunginhallituksen varajäsen (vihr)