Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 26.10. Soukan kirjaston sulkemisesta ensi vuoden maaliskuun alusta lähtien. Vihreät jättivät asiasta eriävän mielipiteen yhdessä SDP:n ja RKP:n lautakuntajäsenten kanssa.

Vain kuukautta aiemmin lautakunta oli kokouksessaan yksimielisesti vaatinut talousarvioesityksessään ennakkoarviointia sulkemisen vaikutuksista mm. lapsiin ja nuoriin, mikäli lakkautuksissa haluttaisiin edetä.

Tämä ennakkoarviointi on yhä kesken. Espoo on tilannut sen konsulttiyritys FCG:ltä ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Nyt päätös sulkemisesta tehtiin, vaikka samaan aikaan toteutetaan kyselyä alueen asukkaille kirjaston vaikutuksista ja käytöstä eivätkä päättäjät ole saaneet käyttöönsä edellyttämiänsä arvioinnin tuloksia.

Kun soukkalainen tänään tai Suvisaariston asukas huomenna vastaa kirjastokäynnillään nyt meneillään olevaan kyselyyn lähikirjaston merkityksestä, on se huonoin mahdollinen esimerkki näennäisestä osallistamisesta ja asukkaiden kuulemisesta, kun päätös sulkemisesta on jo tehty.

Espoo on maanantaina 25.10.2021 hyväksynyt uuden strategian, jonka ensimmäisessä kohdassa todetaan Espoon asukas- ja asiakaslähtöisyydestä mm: ”Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut”. Tämä on mielestämme selkeässä ristiriidassa tehdyn päätöksen kanssa.

Emme voi hyväksyä kirjaston sulkemista varsinkaan ilman ennakkoarvioinnin valmistumista, asukkaiden osallistaminen ohittaen. Toivomme myös valtuuston käsittelevän laajan kirjastoverkkoselvityksen periaatteet, jotka on edellisen kerran käsitelty 2005 ja joita edellinen kulttuurilautakunta toivoi valtuuston käsittelyyn 2020.

Ylipäätään kirjastopalveluista leikkaaminen ja lähikirjastojen lakkauttaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, jota emme voi kannattaa.

Kulttuurilautakunnan vihreät jäsenet: Hanna Paatero (vpj.), Timo Kilpiäinen