Saariaho Aki

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan varajäsen

Ihmiset, luonto ja kulttuuri kuntoon 

Meidän pitää yhdessä kohdentaa Espoon resurssit oikein: liian pitkään mielenterveyteen on panostettu liian vähän ja siitä kärsivät monet. Tämän näen työssäni opettajana sekä arjessa ympärillämme. Teemoissani korostuu myös luottamus tieteeseen ja keskusteluun, dialogin avulla ymmärryksen lisäämiseen. Suomi on luottamusyhteiskunta ja haluan pitää sen sellaisena.
Mielenterveys
Juuri nyt tärkein aihe mielenterveyttä edistämään on taata riittävästi resursseja sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin. Pandemian jäljiltä on paljon kuntalaisia, jotka kaipaavat akuuttia apua.  
Tiede
 Tutkittu tieto on parasta tietoa, mitä meillä on. Se on myös itseään korjaavaa ja se on usein turhauttavaa. Tieteen avulla käsitellään maailmaa yhä luotettavammin, ja kuvamme maailmasta paranee.
Kasvatus
Oppimisen ja kasvamisen tukeminen luotettavasti ja täysipainoisesti on jokaisen aikuisen velvollisuus – nuorempiaan sekä toisiaan kohtaan.
 

aki.saariaho@espoo.fi
050 363 2951
Saariaho Aki
@