Halava Heli

Varavaltuutettu, HSL:n jäsen, Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan varajäsen

Liikuta äänelläsi!

Liikunta ja siihen liittyvät asiat ovat erityisen lähellä sydäntäni: liikuntapaikkojen määrä ja laatu, liikkuminen liikuntapaikolle, tasapuolisuus liikunta-asioissa. Liikunta toimii parhaimmillaan lääkkeenä, kuntouttajana, kotouttajana, tasa-arvottajana sekä mahdollistajana. Liikuntapaikkarakentaminen ja korjausrakentaminen pitää saada suunnitelmallisemmaksi sekä ekologisemmaksi. Liikuntaan ja liikuntapaikkarakentamiseen on tärkeä käyttää rahaa ihmisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden takia, sillä ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan mm säästää merkittäviä summia sote-puolelta. Uusi sote malli tuo kuntiin hyvinvoinnin tehtävät, jonka osa liikunta on. Tehdään yhdessä Espoosta liikunnallisen elämäntavan suunnannäyttäjä. Liikunnallinen elämäntapa on merkityksellinen sekä elämänlaadun että kansantalouden näkökulmasta. Omaehtoisen liikunnan tukeminen vaatii panostusta mm. lähiliikuntapaikkojen ja asukaspuistojen rakentamiseen, niistä huolehtimiseen ja niiden toiminnan turvaamiseen. Sekä esim koulusta ja nuorisotiloista löytyvien liikuntatilojen käytön tehostamiseen. Tilaa pitää löytyä omaehtoiseen liikkumiseen myös seuratoiminnan ulkopuolelta. Mutta Järjestöjen, liikuntaseurojen ja liikuntatoimen sekä terveystoimi joiden yhteistyömalleja pitää lujittaa ja luoda lisää, jotta saadaan luotua liikuntamahdollisuuksia kaikille. Joukkoliikenne tulee olla edullinen ja joustava. Tulevaisuudessa maksuton. Espoossa pitää pystyä liikkumaan kaupunkikeskuksesta toiseen joukkoliikennettä käyttäen. Joukkoliikenne investoinnit eivät saa siirtyä lippujen hintoihin. Lasten ja nuorten pitää saada oppia, kasvaa ja harrastaa turvallisessa ympäristössä. Sisäilmaongelmat kouluissa ja päiväkodeissa tulee ratkoa. Itämeren ja vesistöjen lähellä rakentamisessa pitää huomioida rantarakentamisen erityispiirteet. Vesistöjen rantoja tulee säästää espoolaisten yhteisiksi virkistysalueiksi. Espoo monet joet pitää säilyttää ja kunnostaa kala- ja eliökantojen säilyttämiseksi. Kuntalaisten pitää pystyä vaikuttamaan yhä enemmän kuntansa asioihin ja heitä pitää kuulla. Olen ollut edellisen valtuustokauden Espoon kaupungin valtuustossa valtuutettuna. Olen toiminut tämän ajan myös Espoon poikkihallinnollisen kehitysryhmän: Elinvoimainen nuoriso- jäsenenä. Kaupungin hallituksen varajäsenenä ja vammaisneuvoston kh tarkkailija olin kaksi vuotta. Ja HSL:n hallituksen varajäsenenä koko valtuustokauden ajan. Olen yhden esikoululaisen äiti ja uusioperheeseemme kuuluu myös kaksi vanhempaa tytärtä ja mieheni. Työskentelen nuorisopäällikkönä urheilunlajiliitossa sekä liikuntaohjaajana ja –kouluttajana vauvauimareista senioriliikkujiin. Opiskelen työn ohessa ympäristökasvattajaksi. Ennen siirtymistäni urheilutyön pariin olin kuntouttavassa hoitotyössä sekä lääkäriasemaketjun eri tehtävissä. Työkokemukseeni kuuluu myös erityisryhmien ohjaaja toimiminen liikunnassa ja kuvataiteissa. Työpaikoissani olen ollut ja olen edelleen työsuojelun vastuutehtävissä kehittämässä työturvallisuutta sekä työhyvinvoinnin käytäntöjä. Minulla on kokemusta järjestöjen hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä sekä nuorten aikuisten järjestöhankkeista eri järjestöissä. Tällä hetkellä olen mm. ET ry:n hallituksen jäsen. Vapaa-aikana toimin aktiivisesti kyläyhteisötyössä Kauklahti-seuran hallituksen jäsenenä sekä teen vapaaehtoistyötä vähävaraisien hyväksi.

heli.halava@gmail.com
050 599 6263
Halava Heli
@