Henna Partanen

Kaupunginhallituksen 1. vpj., Tila- ja asuntojaoston pj., valtuutettu, Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen, Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu ja Vihreän aluevaltuustoryhmän pj.

Olen 40-vuotias espoolainen arkkitehti ja Vihreiden kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu. Toimin tällä hetkellä Espoon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana, Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana sekä Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenenä. Lisäksi olen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja.

Aiemmin olen toiminut mm. Espoon valtuuston puheenjohtajana, ympäristölautakunnan puheenjohtajana sekä  kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana. Valtakunnallisesti olen linjaamassa Vihreän puolueen toimintaa puoluehallituksessa Uudenmaan piirin varaedustajana.

Luonto, ilmastonmuutos sekä yhä koventuneempien puheiden lisääntyminen olivat minulle alunperin tärkeimpiä syitä lähteä mukaan politiikkaan. Olin silloin myös arkkitehtina turhautunut Espoon tapaan rakentaa kaupunkia moottoriteiden ja automarkettien varaan. Nämä juurisyyt eivät ole muuttuneet vuosien kuluessa.

Nyt, lukuisia päätöksiä myöhemmin, kaupunkia on onneksi saatu vietyä huimia askelia kestävämpään suuntaan. Useat joukkoliikennehankkeet ovat edistyneet ja kävelyn ja pyöräilyn reitistöä on parannettu. Espoon ilmastotavoitteita on saatu kiristettyä tuntuvasti ja kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kova, ja sen toteutuminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja konkreettisia toimenpiteitä jatkossakin.

Kaupungin kasvaessa huoli lähiluonnon säilymisestä on lisääntynyt. On tärkeää, että jatkossakin asukkailla on mahdollisuus hengähtää lähimetsässä tai käydä ulkoilemassa Rantaraitilla. Yhtenäisiä viheralueita kuten Keskuspuistoa ei saa enää nakertaa. Luonnon monimuotoisuutta tulee vahvistaa ja vesistöjen tilaa parantaa.

Koronan aiheuttamat taloudelliset ja inhimilliset jälkiseuraukset asettavat tulevat valtuutetut tiukkojen valintojen eteen. Silloin punnitaan päättäjien arvot.

Pidän aina heikoimpien puolta niin kaupunkia rakennettaessa kuin sosiaali- ja terveystoimen tai opetuksen resursseista päätettäessäkin. Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät tukipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaali- ja vammaispalvelut ovat kohteita, joita mieluusti priorisoin luonnon ja ilmaston lisäksi. Päiväkodeissa ja kouluissa kannatan pieniä ryhmäkokoja ja koulukohtaisten erojen kaventamiseen tähtääviä toimia.

Luottamustehtäviini suhtaudun intohimolla. Mielestäni päätöksenteon tulee perustua reiluuden ja empatian lisäksi tutkittuun tietoon. Käytän aikaa asioihin perehtymiseen ja käyn aktiivista vuoropuhelua asukkaiden kanssa. Pyrin löytämään aidosti parhaita ratkaisuja monimutkaisiin kokonaisuuksiin. Päätöksenteko vaatii yhteistyötä paitsi puoluetovereiden myös eri arvotaustoja omaavien ihmisten kanssa. Minulla on kykyä muodostaa yhteisiin ratkaisuihin johtavia ehdotuksia, mikä on osoittautunut tärkeäksi taidoksi politiikassa. Lue lisää Hennan kotisivuilta tai Instagramista.

henna.partanen@vihreat.fi
040 761 9024
Henna Partanen
@H_Partanen
www.hennapartanen.fi