Siivola Marjaana

Varavaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen, kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen

Toimiva arki kotikaupunkiimme: koulut, kaavat, liikenne ja liikkuminen

Haluan asua kaupungissa, jossa ratkaistaan arjen esteenä olevia ongelmia avoimesti asukasta kuunnellen. Ongelmat voivat olla päivähoitoa ja kouluja koskevia tilanteita, vanhustenhuoltoon tai työpaikkoihin liittyviä haasteita tai vaikkapa kaupunkimme infrastruktuurin, kuten viemäröintiin, tieverkostoon tai kaavoitukseen liittyviä asioita. Juuri niitä asioita, joilla on suuri merkitys arkemme sujumiseen. Olen Marjaana Siivola (os. Träskbäck), 40–vuotias DI, tekniikan lisensiaatti, yrittäjä, doula, synnytysvalmentaja, kouluttaja sekä kolmen koululaisen äiti Espoon Karhusuolta. Olen kotoisin Vaasasta ja muutin Espooseen vuonna 1999. Vuosien varrella olen asunut myös Iso-Britanniassa sekä USA:ssa. Toimin yrittäjänä ja saan omassa työssäni yhdistää sekä insinööri- että terveysalan osaamiseni.Työni doulana ja synnytysvalmentajana parantaa espoolaisten perheiden hyvinvointia. Olen aktiivinen asukasvaikuttaja ja saan asukkaiden äänen kuuluville. Tätä työtä olen tehnyt Gumbölen omakotiyhdistyksessä sekä Karhusuon koulun vanhempainyhdistykessä. Toimiminen omakotiyhdistyksessä on mahdollistanut vuorovaikutuksen Espoon kaupungin kanssa. Olen osallistunut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) kehittämistyöhön sekä Vanha Espoon asukasfoorumin toimintaan. Näen, että meillä Espoossa on vielä matkaa todellisiin asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin omien asuinalueidensa asioissa. Tällä hetkellä tieto kaupungin suunnitelmista ja hankkeista on hyvin vaikeasti löydettävissä. Olen ollut ajamassa koululaisille terveitä ja asianmukaisia tiloja monumenttien sijaan, johon tyyppikoulut voivat olla ratkaisu. Kaikki ansaitsevat tervellisen työympäristön ilman viiveitä, myös päiväkodit. Lisäksi kaupungin tilojen monipuolinen käyttö lähellä asukkaita mahdollistaisi monelle espoolaiselle aktiivisemman ja toimivamman arjen ja luonnollisia vuorovaikutustilanteita. Kokemukseni myötä olen tutustunut hyvin Espoon kaupungin päätöksentekoon ja olen valmis panostamaan yhä enemmän Espoon tulevaisuuteen. Kehitetään yhdessä Espoosta kaupunki, jossa on hyvä asua!

Siivola Marjaana
@Marjaanasi
marjaanasiivola.fi/