Mikki Kauste

Valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston varajäsen, Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsen

Olen kolmen lapsen yhteishuoltajaisä ja kulttuurityöläinen, jonka ajankäyttö ja intohimo ovat viime vuodet kohdistuneet suuressa määrin myös polittiseen toimintaan. Minulle tärkeää on rakentaa sellaista kestävää ja hiilineutraalia Espoota, jossa pidetään kiinni lähiluonnosta ja arvokkaista luontokohteista, rakennetaan laadukkaasti ja viihtyisyyttä korostaen, huolehditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista, pidetään peruspalveluista huolta ja huolehditaan samalla kaupungin voimavarasta eli osaavista työntekijöistä, edistetään toimivaa joukkoliikennettä sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kulttuuri- ja liikuntapalveluita unohtamatta.

Mikki Kauste
@mikkikauste