Nieminen Pinja

Valtuutettu, hyvinvoiva Espoo-kehitysohjelman vpj., Espoon diakoniasäätiön valtuuskunnan jäsen

Pidetään pienemmistä huolta ja turvataan ikääntyneille arvokas vanhuus

  Olen espoolainen kaupunginvaltuutettu, Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen sekä HOK-Elannon Vihreän edustajistoryhmän puheenjohtaja. Minulla on myös luottamustoimet sairaanhoitopiiri HUS:ssa sekä Espoon Diakoniasäätiössä Aiempia luottamustoimia minulla on ollut muun muassa seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHSssa. Työskentelen sosiaalialalla suunnittelijana kehittämistehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Suomen Mielenterveysseurassa projektipäällikkönä sekä vuosia sijaisopettajana espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa. Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja ryhtynyt alun alkaen opiskelemaan äidinkielen opettajaksi, mutta vaihtanut puolivälissä opintoja sosiaalialalle. Tärkeimpiä tavoitteitani politiikassa: Vanhustenhoidon kehittäminen ja ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen vanhuksille. Meidän pitää kehittää hyvän kotihoidon edellytyksiä, mutta myös kyetä tunnistamaan nykyistä paremmin se hetki, jolloin vanhusten kotona asuminen ei ole enää inhimillisesti eikä taloudellisesti järkevää. Pienten opetus- ja päiväkotiryhmien säilyttäminen sekä riittävän määrän koulunkäyntiavustajia turvaaminen. Kouluavustajat ovat erittäin kustannustehokas keino edistää lasten hyvinvointia ja oppimista. Eriarvoisuuden ja asuinalueiden välisen segrekaation torjuminen ja lähiöiden elinvoimaisuuden edistäminen. Terveyserojen kaventaminen ja terveydenhuollon saatavuuden edistäminen. Työllisyyden edistäminen. Espoon tulee aktiivisesti houkutella uusia yrityksiä kaupunkiin. Joukkoliikenteen kehittäminen. Metron liityntäliikenteen on toimittava sujuvasti ja lippuhintojen korotuspaineita tulee pyrkiä torppaamaan. Joukkoliikenteen tulee olla kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle. Lue lisää tekemisistäni ja tavoitteistani: http://www.pinjanieminen.fi  

nieminenpinja@gmail.com
Nieminen Pinja
@PinjaNieminen
www.pinjanieminen.fi