Lahti Timo

HSY:n hallituksen varajäsen

Espoosta on tehtävä autottoman elämäntavan mahdollistava!

Espoon on muututtava nykyistä kaupunkimaisemmaksi. Tiiviit viihtyisät kaupunginosat, joissa on helppoa ja mukavaa kulkea jalan ja pyörällä, toimivat palvelut ja hyvät koulut ja päiväkodit, tukevat parhaalla tavalla eri ihmisryhmien hyvää elämää. Tiiviit kaupunginosat myös säästävät luontoalueita rakentamiselta. Ilmastoystävällistä raideliikennettä on edelleen parannettava rakentamalla Jokeriratikka sekä kaupunkiradan jatko Kauklahteen. Espoon kasvu autoväyliä tukkimatta onnistuu vain raideliikennettä laajentamalla. Asumisen hintaa taas voidaan kohtuullistaa vain jos asuntorakentaminen pysyy väestön lisääntymisen tahdissa. On ryhdyttävä valmistautumaan liikenteen suureen murrokseen jo nyt, muuten teemme kalliiksi käyviä virheitä. Kaupungin pitää edelleen panostaa reilusti lasten ja nuorten koulutukseen ja kasvatukseen. Kestävä talouskehitys, niin ympäristöllisesti kuin sosiaalisesti, ei onnistu ilman satsauksia osaamiseen ja uusiin tuotteisiin. Nopeasti muuttuvassa maailmassa pahin virhe on takertua menneisiin rakenteisiin ja tuotteisiin. Tarvitsemme laadukasta opetusta eri koulutusasteilla, jolla varaudutaan tuntemattomaan tulevaisuuteen. Maan hallituksen lyhytnäköiset päätökset lasten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta leikkaamisesta on voitava peruuttaa kuntatason toimilla. Espoolla on tässä osaamiskeskittymänä erityistä vastuuta. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat yritykset keskittyvät kasvukeskuksiin. Kestävän kehityksen mallit, tuotteet ja edellytykset luodaan niissä sijaitsevissa yrityksissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Espoon pitää tukea uusien ratkaisujen kehittämistä ja niistä hyötymistä olemalla ennakkoluulottomasti mukana ideoimassa, kokeilemassa, tilaamassa ja levittämässä täällä kehitettäviä innovaatioita. Ratkaisuja ajan suuriin ongelmiin tarjoavat mm. kiertotalous, uusiutuva energia ja digitalisaatio, joiden menestykseen Espoolla on hyvät mahdollisuudet ottaa rakentavasti osaa. Tulevaisuus ei vain tule – se tehdään. Äänesi on niitä tekoja.

timo.lahti@vihreat.fi
Lahti Timo
@