Espoon strategiaa on tehty kuukausien ajan asukkaita, kaupungin työntekijöitä ja poliitikkoja laajasti osallistaen. Viime metreillä valtuustossa tarvittiin neuvottelutauko, jotta strategia saatiin hyväksyttyä.

Espoon valtuusto asettui tänään tavoittelemaan ilmastopäästöjen 30% vähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kyseisen toivomuksen yhteydessä hyväksyttiin myös toivomus siitä, että kaikki hankinnat tehdään vastuullisesti kestävä kehitys huomioiden.

Näistä ja muista hyvistä strategiaan kirjatuista tavoitteista huolimatta strategian käsittelystä taisi jäädä päällimmäiseksi mieleen melkoinen sekamelska. Kokous teki näkyväksi Espooseen pinttyneen tavan tehdä poliittisia päätöksiä.

Vihreät tekivät hyvissä ajoin strategian opetusta ja päivähoitoa koskeneeseen kohtaan perustellun lisäysesityksen, jonka mukaan ”ryhmäkoot ovat pieniä ja kasvattajilla on aikaa keskittyä lapsiin.” Esitys ja sen herättämä tuki kirvoittivat toisissa ryhmissä myös vastustusta, jonka mukaan tällaiseen ”huutokilpailuun” ei tulisi valtuustossa lähteä. Kutsuipa eräs valtuutettu esitystä ”lillukanvarreksi”.

Espoon tavaksi on tullut, että osa ryhmistä tekee muutokset ajoissa, osa kokouksessa, neuvotteluissa virkamiehillä on merkittävä rooli, ja valtuustoon vietyjä muutosesityksiä katsotaan karsaasti.

Vihreän valtuustoryhmän mielestä on demokratian vastaista, että valtuustossa tehtävät muutosesitykset leimataan kiusanteoksi eikä niitä haluta käsitellä. Prosessi osoitti, että Espoossa ontuu aito poliittinen neuvottelukulttuuri.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Parhaita tuloksia saadaan, kun toimitaan avoimesti, kuunnellaan toisten argumentteja ja etsitään yhdessä kompromisseja. Aivan kaikkia tärkeitä päätöksiä ei kuitenkaan voida tehdä valtuuston neuvottelukunnassa siten, että valtuustolle jää vain kumileimasimen asema. Poliitikkojen tulee osata ja voida olla perustellusti eri mieltä asioista. Silloin lopputulos ratkaistaan äänestämällä. Vaaleilla valitut päättäjät kantavat vastuun päätöksistä.

Lopputulos on edellä kuvatuista ongelmista huolimatta yhteinen ja yksityiskohtia syvennetään vielä ohjelmatyöryhmissä. Vihreiden aloitteesta esitykseen lisättiin matkan varrella tärkeitä tavoitteita mm. poikittaisesta joukkoliikenteestä, raideliikenteestä, ennaltaehkäisystä, segregaation ja nuorisotyöttömyyden torjumisesta sekä kaupungin tarjoamasta turvaverkosta. Nämä eivät ole vain vihreitä voittoja, vaan hyödyttävät koko Espoota.