(Helsingin Sanomat 18.2.2013)

Suomenojaa on kohdeltava kuin Natura-aluetta

Suomenojan kosteikko on tuleville asukkaille erityisbonus, jota Espoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen nimittää ”lintuparatiisiksi”, kirjoitti Helsingin Sanomat 14. helmikuuta.

Suomenojan lintukosteikko tosiaan on paratiisi esimerkiksi naurulokille ja uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi luokitellullemustakurkku-uikulle, joka on myös lintudirektiivin I-liitteessä mainittu laji, jonka suojelusta Suomella on erityinen vastuu.

Suomenojan linnustolliset arvot ovat kansainvälisestikin niin merkittävät, että aluetta pitää EU-lainsäädännön vaatimusten mukaan kohdella kuten Natura-aluetta.

Espoossa muistetaan aina tilaisuuden tullen mainita, että ”kosteikko suojellaan”. Valitettavasti näyttää siltä, että tosiasiassa linnustoa ei ole tarkoitus suojella. Nyt asuntoja suunnitellaan rakennettavaksi vain kivenheiton päähän kosteikon länsireunasta ilman aikomusta tehdä rakennussuunnitelmista EU-lainsäädännön edellyttämä Natura-arviointi.

Kaavoittajat pelaavat upporikasta ja rutiköyhää, kun eivät piittaa EU-lainsäädännöstä. Välttelemällä Natura-arvioinnin tekemistä Espoo luottaa siihen, että kaavoitukseen ei puututa hallinto-oikeuksissa tai EU-tasolla. Kosteikon viereisen venesataman vastuuttomissa laajennussuunnitelmissa Espoo otti jo kerran takkiin korkeimmassa
hallinto-oikeudessa.

Suomenojan alueen kehittäminen on tärkeää. Alueelle mahtuu myös runsaasti asutusta. On eriskummallista, että Espoossa ei haluta tehdä Suomenojan lintukosteikolle EU-lainsäädännön edellyttämää Natura-arviointia.

Silloin tiedettäisiin jo nyt esimerkiksi kosteikon vaatiman suojavyöhykkeen laajuus, eikä koko kaavoitusprosessi uhkaisi palata alkupisteeseen siinä vaiheessa, kun rakentamisen pitäisi jo olla käynnissä.

Risto Nevanlinna
kaupunginvaltuutettu (Vihr)
Espoo