Suomenojan lintukosteikkoJätevedenpuhdistamon siirtopäätöksen yhteydessä valtuustossa 12.10.2009 vihreät vaativat, että Suomenojan lintukosteikko riittävine suojavyöhykkeineen suojellaan. Ympäristölautakunta puheenjohtajansa Tiina Pursulan aloitteesta selvitytytti suojelurajauksen toukokuussa 2010. Näin saatiin ensimmäista kertaa rajaus, jonka perusteella suojelualue voidaan tehdä. Lue lisää karttarajauksesta LehtiVihreä-lehdestä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa varapuheenjohtaja Tiina Elo edellytti, että Finnoon osayleiskaavan tavoitteita linjattaessa lintukosteikon suojelu otetaan yhdeksi alueen vetovoimatekijäksi. Vihreiden vaatimuksesta Suomenlahdentien linjauksesta tehdään erillinen päätös lisäselvitysten perusteella. Näin tie ei tule suojelualueen päälle.