Käsittelimme tänään ympäristölautakunnassa tilaamaamme asiantuntijaselvitystä, jossa kuvattiin miten ja millaisin suojavyöhykkein Suomenojan lintukosteikko tulisi rajata turvaan kaavaillulta alueen lisärakentamiselta. Altaan lisäksi tarvitsee turvata altaan suulla oleva yhteys merelle, sekä pohjoisosien kosteikkoalueet, joilla sijaitsee pesimälintujen reviirejä. Akuuteimman uhkan linnuille