Kaupunginhallitus istui kolme ja puoli tuntia kokouksessa ja samaan syssyyn puolitoista tuntia iltakoulun merkeissä. Päivän polttavat aiheet olivat sisäisen tarkastuksen raportti ja muu selvitys Suomenojan satamasta, kaupungintalo sekä iltakoulussa liikelaitosmalli ja henkilöstösopimus. Suomenojan vyyhti alkaa pikkuhiljaa aueta, vaikka paljon kysymyksiä on vielä ratkaisematta.

Erillisselvitys liikunta- ja nuorisopalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toiminnasta

Suomenojan sataman epäselvyyksiä käsiteltiin pitkään ja perusteellisesti. Monimutkainen soppa on edennyt siihen pisteeseen, että käsissämme on kaupungin sisäisen tarkastuksen raportti. Alunperin salaiseksi määrättyyn sisäisen tarkastuksen raporttiin olivat kh:n jäsenet saaneet käydä tutustumassa päivän aikana. Itse kävin tavaamassa 26-sivuisen raportin läpi varsin yksityiskohtaisesti, enkä löytänyt perusteita salaamiselle. Sittemmin se laitettiinkin julki (pdf). Rahasummien osalta sisäinen tarkastus vielä varmentaa julkisuutta.

Varsin hyvän kuvan raportti antaa jo tällaisenaan merellisen yksikön ja kaupungin ohjeistusten epäkohdista: hallinto on ollut jossain määrin leväperäistä eivätkä sopimus- tai hankinta-asiat ole olleet asianmukaisella tolalla. Lisäksi vaikuttaa siltä, että ainakin hankintalakia ja kaupungin omia ohjeistuksia on rikottu. Kaupungin ohjeistuksissa ja valvonnassa on myös ollut puutteita. Kuitenkaan esimerkiksi työntekijöiden oman edun tavoittelusta ei ole löydetty merkkejä.

Kaupungille mahdollisesti aiheutunut vahinko sekä useat toiminnalliset epäselvyydet jäävät tarkastusraportin ulkopuolelle, joten niiden selvittämiseen tarvitaan vielä lisätoimia. Onko työkalu sitten erityistilintarkastus tai jokin muu, siitä ei päätetty vielä.

Raportti vastasi moneen kysymykseen, mutta herätti paljon uusia. KH päätti jatkaa asian käsittelyä 24. marraskuuta, jolloin meillä on tietoa myös toisesta käynnissä olevasta sisäisestä tarkastuksesta (koskien polttoaineen jakelua) ja mahdollisesti myös käynnissä olevista poliisitutkinnoista. Kokouksessa kuulimme sisäisen tarkastuksen lisäksi myös sivistystoimen johtajaa sekä nuoriso- ja liikuntatoimen johtajaa, jotka vastasivat KH:n jäsenten etukäteen toimittamiin kysymyksiin (pdf).

Kokouksessa päätimme seuraavasti:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen liikunta- ja nuorisopalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toiminnasta tehdyn erillisselvityksen, erillisselvityksestä tehdyt kirjalliset kysymykset ja vastaukset sekä kaupunginhallituksen esittämät kirjalliset kysymykset ja saadut vastaukset.

Kaupunginhallitus päättää, että asian käsittelyä jatketaan 24.11.2014, kun selvitys polttoaineenjakelusta on valmis ja rikosilmoitusten käsittelystä sekä poliisin selvityksistä on riittävästi tietoa.

Kaupunginhallitus edellyttää, että sisäisen tarkastuksen suositukset pannaan täytäntöön viivyttelemättä.

Virastokeskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610501, 40. kaupunginosa Espoon keskus eli niin sanottu kaupungintalokaava

Hienoa, että Espoon keskuksen kehittämistä saadaan eteenpäin, vaikka kaupungintalon kohtalo jäänee yhä vielä auki.

Kaupungintalolle voidaan tehdä joku seuraavista:

 • Talon suojelu ja kunnostus
 • Talon säilyttäminen (ilman suojelua) ja kunnostus
 • Talon purkaminen ja uuden rakentaminen
 • Talon purkaminen ja tontin käyttö johonkin muuhun

Käytännössä nyt päätettävänä oli vain tuo ensimmäinen asia eli talon suojelu, joka voidaan kaavan yhteydessä päättää. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa suojelumerkintää esittivät demarit ja siitä äänestettiin varsin tiukasti. KH:ssa ryhmien mielipiteet olivat hieman erilaisia ja vihreä ryhmäkin tässä jakaantui. Vihreiden Elo sekä kolme muuta äänestivät suojelun puolesta, vasemmiston Ahlfors tyhjää ja me muut vastaan. Eli äänin 10-4-1 kaava lähti eteenpäin esittelijän esityksen mukaan, ilman suojelumerkintää.

Oma kantani on se, että talo voidaan säilyttää, jos se saadaan järkevään käyttöön kohtuullisilla kustannuksilla. En kuitenkaan halua sitoa kunnostuksia ja mahdollisesti kasvattaa kustannuksia suojelumerkinnällä. Jos talo päätetään lopulta säilyttää, kannattaa sen ominaispiirteistä vähintään osa säilyttää, mutta kerroksellisuutta ja uusia, muuttuvan ympäristön kannalta käytännöllisiä ratkaisuja en halua hankaloittaa.

Pitempään asian kanssa painivilla on kuitenkin ollut kovat odotukset siitä, että kaupungintalon kohtalo ratkaistaisiin tämän kaavan yhteydessä lopullisesti ja toisaalta huoli siitä, että mikäli taloa ei suojella, alkaa leka jo valtuuston vanhan purkupäätöksen (joka ilmeisesti perustui ainakin jonkun käsityksen mukaan virheellisiin tietoihin talon kunnosta) nojalla heilua ennen kuin asiaa on ehditty uudemman kerran käsitellä. Siksi päätöstä täydennettiin päätöksenteon jatkon osalta siten, että talon säilyttämisestä/purkamisesta/tontin muusta käytöstä päättäminen tuodaan kh:lle ja edelleen valtuustoon, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

Suomenojan ja kaupungintalon lisäksi kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen
 • Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Molemmat jätettiin pöydälle neuvotteluja varten.

 • Valtuustoaloite Viherlaaksossa sijaitsevat Wikbergin korjaamon säilyttämiseksi (Äänestettiin palautuksesta. En kannattanut, sillä selvityksistä on nyt käynyt ilmi, että rakennus on purkukuntoinen. Palautus kaatui äänin 11-4.)
 • Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
 • Valtuuston 20.10.2014 päätösten laillisuusvalvonta
 • Selvityksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston seurantaraporttia koskevasta päätöksestä tehdyn valituksen johdosta
 • Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
 • Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
 • Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta
 • Valtuustokysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista
 • Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja kaupungin välisten suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion toimintojen järjestämisestä tehtyjen sopimusten hyväksyminen
 • Valtuustoaloite täydennysrakentamisen edellytysten parantamiseksi
 • Valtuustoaloite vanhojen lähiöiden taloyhtiöiden vapauttamisesta maankäyttömaksusta
 • Valtuustoaloite valtion kanssa tehdyn Keilaniemen aiesopimuksen avaamisesta ja Espoolle sovitun velvoitteen keventämisestä
 • Valtuustoaloite autoilun vähäpäästöisyyden edistämisestä Espoossa
 • Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee kaupunginhallituksen päätöstä energia-avustusten hylkäämisestä
 • Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Kaikki esityksen mukaan.

Kokouksen jälkeen jatkettiin vielä iltakoulun merkeissä. Aiheena oli omistaja-tilaaja-tuottajamalli eli ns. liikelaitosmalli ja henkilöstösopimus. Valmistelu oli aluksi sulkeutunutta ja epäosallistavaa, joten koitetaan nyt saada hommaan uusi alku. Iltakoulussa nostin esiin tarpeen tehdä lisäselvityksiä päätöksenteon taustaksi: toimintojen käsittelyä myös palasina, virastomalliin palaamisen tuominen mukaan vaihtoehtojen kirjoon, analyysien syventäminen ja niin edelleen. Tästä jatketaan.