Tiistaina pääkaupunkiseudun valtuustot kokoontuivat käsittelemään sote- ja maakuntauudistusta sekä yhteistä kriittistä lausuntoa. Soten käsittely on eduskunnassa kiivaimmillaan, mutta aikaa on aivan liian vähän lakipykälien huolelliseen käsittelyyn. Ihmisten terveys on liian arvokas asia laitettavaksi vaakalaudalle. Sitä maan hallitus tekee massiivisella soteuudistuksella. Se ei kuuntele asiantuntijoita. Jos kuuntelisi, se tietäisi, että Sipilän hallituksen markkinamallista on luovuttava!

Nobelisti Bengt Holmström puhui eduskunnalle, että julkisen sektorin tavoite ei ole voiton maksimointi. Se on yhteinen hyvä. Peruspalvelut on laitettava kuntoon. Lapsille on tärkeää varhainen ote ja suomalainen neuvola kannattelee lasta. Neuvolapalvelua ei pidä romuttaa avaamalla se markkinoille. Vanhuksille ja vammaisille on tärkeää, missä asuu ja miten arjen palvelut toimivat. Potilaita ei pidä pompottaa luukulta toiselle, vaan on saatava apua ja hoitoa kun on hätä.

Yhteisvaltuusto oli kutsuttu koolle, koska huoli hallituksen uudistusten vaikutuksista asukkaiden palveluille on suuri. Vantaalla kokoontuneet valtuustot pitivät yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa aiheena oli pääkaupunkiseudun yhdessä valmisteltu kanta, ettei uudistusta voi hyväksyä esitetyssä muodossa. Jokainen valtuusto käsitteli asiaa vielä omassa kokouksessaan, jossa viralliset päätökset tehtiin. Espoon kaupunginhallituksen kokouksessa kokoomus oli äänestyttänyt lausuntoon muutoksia, jotka vesittivät lausunnon terän ja myötäili Sipilän hallituksen esitystä.

Valtuustojen yhteisessä keskustelutilaisuudessa kuultiin kaupunkien, ryhmien ja valtuutettujen puheita. Kerron nyt vihreiden pitämistä puheista, jotka olivat kaikki erinomaisia. Tuuli Kousa piti Helsingin kaupungin puheen. Hänen mukaansa sote-esitys sivuuttaa kokonaan kaupunkien merkityksen ja demokratian.

Saara Hyrkkö piti vihreiden ryhmäpuheen yhteisvaltuustossa. Hän kysyi: ”Tehdäänkö soteuudistusta vain hyvillä voimavaroilla ja turvaverkoilla varustetuille ihmisille?” ja muistutti, että keskiössä pitää olla paljon palveluita tarvitsevat ja huono-osaiset. Jos ja kun valtion kireä rahoitus usuttaa maakunnat leikkaamaan palveluista, se osuu kipeimmin nimenomaan paljon palveluita tarvitseviin -sanoi Hyrkkö ja kertoi soten merkittävistä riskeistä sekä asiantuntijoiden esittämästä kritiikistä liittyen hoitoketjujen pirstaloitumiseen, järjestelmän kustannuksiin ja siihen, etteivät terveyserot ja eriarvoisuus vähene. Hyrkkö kertoi, etteivät vihreät kannata Sipilän hallituksen sotemallia, sillä valtavan ja vakavasti keskeneräisen hankkeen puskeminen kiireellä läpi on täysin vastuutonta.

Sanna Vesikansa ihmetteli, miten asiakassetelit ja sotekeskukset voivat toimia yhdessä ja miten ylipäätään jatkossa yhdistetään useita eri palveluja, kuten päihde- ja asumispalveluja.

Inka Hopsu sanoi, että ”Espoon vihreät pitää maakunta- ja soteuudistusta esitetyssä muodossa Uudellemaalle ja kasvukaupungeille haitallisena. Uudistuksen myötä kaupungin verotulot pienenevät, mutta investointitarpeet eivät vähene. Tarvitsemme kouluja, katuja, päiväkoteja ja joukkoliikennettä.” Hopsu arvioi, että investointien rahoittamiseksi joudutaan sote-uudistuksen jälkeen leikkaamaan palveluista, kuten opetuksesta.

Vantaan Timo Juurikkala kertoi kolme pointtia, miksi hallituksen markkinamalli on kelvoton. Siinä on lukuisia porsaanreikiä rahoituksesta lähtien. Maakunta toimisi valtion rahoilla vailla mahdollisuutta vaikuttaa tuloihin. Lisäksi uudistus ohittaa kaupungit ja niiden merkityksen ja kolmanneksi aikataulu on demokratian kannalta mahdoton.

Mari Holopainen ihmetteli, miksi Uudenmaan muutosorganisaatio tekee suunnittelua, vaikka lainsäädäntö on ihan kesken eduskunnassa. Hän myös vaati, että hallituksen tulisi paremmin huomioida erikokoiset maakunnat.

Alviina Alametsä kysyi, kuka huolehtii mielenterveystyöstä ja ennaltaehkäisystä, kun ongelmien hoitoa ei ole velvoitettu sotekeskuksen tehtäviin. Hän kantoi huolta myös kansalaisjärjestöille tulevista leikkauksista, joka heikentävät nuorisotyötä, kriisityötä ja ensikotien toimintaa.

Myös Minna Atiye kritisoi sitä, että hallituksen sotesta puuttuu täysin asiallisten mielenterveyspalvelujen järjestäminen sotekeskuksissa. ihmiset voivat jäädä heitteille, jos jatkossa ei saa psykologin antamaa keskusteluapua.

Helka Hosia puhui yhteisvaltuustossa huolesta työntekijöiden puolesta. Hän sanoi, että työntekijöiden hyvinvoinnista, tiedonsaannista ja vaikuttamismahdollisuuksista on nyt huolehdittava. Hosia siteerasi Hippokratesta: Primum nil nocere – lääke ei saa olla tautia pahempi. Suomalaista sote-järjestelmää tulee kehittää, ei hajottaa.

Lääkäri Kati Juva puhui myös osaavan henkilökunnan puolesta. Ja oli kovin huolissaan siitä, ettei koulutusta ja tutkimusta ole huomioitu hallituksen esityksessä. Miten käy HUS:in korkeatasoisen julkaisu- ja tutkimustoiminnan, kun rahoitus on valtiovarainministeriön kontrollissa?

Vaula Norrena muistutti, ettei maakunnilla ole verotusoikeutta, mikä johtaa joko ”piikki auki” tilanteeseen tai leikkauksiin. Miten käy hammashoidon ja mielenterveyspalvelujen tässä tilanteessa? ”Maakuntahallinto on pelkkää nukketeatteria”, sanoi Norrena.

Reetta Vanhanen sanoi, että valinnanvapausmalli pirstoo palveluita. ”Meidän on tehtävä kaikkemme pääkaupunkiseudun asukkaiden puolustamiseksi”, hän kiteytti.

Joel Linnainmäki puhui opiskelijoiden palveluiden puolesta sekä lastensuojelusta. Hän huolehti, että nuorille lankeaisi vielä järjestelmän maksut.

Eve Rämö kertoi kulkeneensa vuosia perhetyöntekijänä perheiden rinnalla. ”Mitä enemmän saan tietoa sotesta, sen enemmän pelottaa”, hän sanoi. Moni perhe uhkaa jo nyt pudota rattailta. Mistä hakea viimesijaisesti apua, kun hallituksen sote pirstoo palvelut?

Lopuksi valtuutetut kokoontuivat omiin kokouksiinsa kaupungeittain. Espoon valtuustossa Inka Hopsu teki esityksen, että palaamme yhteiseen kriittiseen lausuntoon muiden kuntien kanssa. Helpotus oli suuri, kun esitys voitti selvin numeroin 49-24 ja päihitti kaupunginhallituksen enemmistön kannan. Olemme yhdessä rintamassa asukkaiden palvelujen puolesta! Koko pääkaupunkiseutu. Tämä on viesti, jota Sipilän hallituksen on pakko kuunnella!