Do not remove or your site will get broken

Huomenna kokoontuu Espoon kaupungin konsernijaosto (jonka jäsen olen). Asialistalla on HSL:n eli Helsingin seudun liikenteen toiminnan ja talouden suunnitelmia vuosille 2015-2017. Keskiverto espoolaista julkistenkäyttäjää kiinnostanee etenkin suunnoitellut muutokset joukkoliikenneyhteyksissä. Tässä ei käsitellä länsimetron tuomia muutoksia (niistä bloggasin sarjan kirjoituksia alkusyksystä), vaan niitä muita yhteyksiä.

Sitten asiaan. Käyn suunnitelman läpi kohta kohdalta. Sitaateissa on HSL:n papereissa mainittu, alla omaa pohdintaani.

Tiedän, tämä teksti on pitkä kuin nälkävuosi. Toisaalta tärkeä on asiakin. Jätän tilaa säästääkseni pois kustannusvaikutukset, ne löytyvät liitteistä tämän linkin takaa.

Vuodelle 2015 suunnitellut muutokset

“Linja 2 Otaniemi – Tapiola – Soukka
Linja 4 Otaniemi – Tapiola – Kivenlahti

Espoon sisäiset linjat 2 ja 4 lakkautetaan syysliikenteen alusta 2015. Linjojen palvelu korvautuu seutulinjoilla 142/147/150, joilla pääsee Westendinasemalle, jossa pystyy vaihtamaan runkolinjalle 550.” 

Ei nyt ole suoraan mikään parannus, mutta vaihto Westendinasemalta linjalle 55 on kyllä poikkeuksellisen toimiva. Tämä on selvästi väliaskel matkalla metron tuomaan “liityntäliikennemalliin.” Kyseisten seutulinjojen liikennöintiä lisätään.

“Linja 22 Hämevaara – Leppävaara
Linja 23 Uusmäki – Leppävaara – Laajalahti

Linjan 22 päätepysäkki siirretään syysliikenteen 2015 alussa Hämevaarasta Helmipöllönmäen uudelle asuinalueelle. Arkisin ruuhka-aikaan liikennöidään 20 minuutin vuorovälillä ja päivä-, ilta- sekä viikonloppuliikenteessä 30 minuutin vuorovälillä.

Linjan 23 reittivariantit Leppävaaran ja Uusmäen välille yhdistetään kulkemaan Painiityn kautta. Arkisin liikennöidään 20 minuutin vuorovälillä läpi päivän ja iltaisin sekä viikonloppuisin liikennöidään 30 minuutin vuorovälillä reittiä 23N.

Arkisin ruuhka-aikaan aletaan lisäksi liikennöidä uutta reittiä 237B Leppävaara-Mäkkylänkallio-Pitäjänmäen asema.

Lakkautettavan seutulinjan 231 palvelua korvataan linjoilla 22, 237B ja 510.

Muutokset selkeyttävät linjastoa sekä parantavat Helmipöllönmäen ja Painiityn asuinalueiden yhteyksiä Leppävaaran asemalle. Yhdessä linjan 231 muutoksen kanssa uusille asuinalueille voidaan näin tarjota tiheämpää vuoroväliä ja parantaa liikenteen luotettavuutta ilman lisäkustannuksia.”

Ihan järkevän kuuloisia muutoksia: kun kaupunkirakenne muuttuu, kannattaa muuttaa myös linjastoja. 231 on linjana aika mutkitteleva (se siksakkaa Leppävaaran tienoilla melkoisia syheröitä). Tuo on tietysti hyvä asia niille jotka pääsevät kodin viereen, mutta syheröinen linjasta on usein ikävää reitin loppupäässä asuville. Lisäksi syheröisyys tekee hankalaksi ennakoida milloin bussi on omalla pysäkillä.

Siispä selkeämpi ja paremmin Leppävaaraan syöttävä malli lienee useammalle parempi.

“Linja 38 Elielinaukio – Pitäjänmäki – Uusmäki

Vantaan suunnan uusi linjasto otetaan käyttöön syysliikenteen 2015 alussa. Tässä yhteydessä seutulinja 360 Elielinaukio – Pitäjänmäki – Uusmäki – Vantaankoski lakkautetaan. Tilalle perustetaan uusi linja 38, joka liikennöi samalla reitillä kuin linja 360 osuudella Elielinaukio – Pitäjänmäki – Uusmäki. Linjaa 38 liikennöidään ruuhka-aikoina. Kustannukset siirtyvät Vantaan suunnan seutulinjoilta Espoon suunnan seutulinjoille, koska linja 38 ei aja Vantaalle.”

Tämä muutos koskee lähinnä sitä, että reitti lyhenee loppupäässään (eikä mene enää Vantaankoskelle). Ei dramatiikkaa.

“Linja 102 Kamppi – Otaniemi
Linja 103 Kamppi – Otaniemi – Pohjois-Tapiola

Varaudutaan lisäämään kohteeseen ruuhka-auto syksystä 2015 alkaen johtuen Aalto-yliopiston toiminnan keskittymisestä Otaniemeen.”

Hyvä vaikkakin pieni lisäys. Otaniemen suunnan joukkoliikenne menee tyystin uusiksi parin vuoden kuluttua metron aloittaessa, joten tässä nyt viilataan vanhaa systeemiä että palvelee kunnolla loppuun asti.

“Linjan 107 Kamppi – Tapiola – Suurpelto

Varaudutaan syksystä 2015 alkaen pidentämään Suurpellon kasvavan alueen illan 30 min vuoroväliä arki-iltaisin noin klo 22-23.30.” 

Jälleen: pientä viilausta huomioimaan asukasmäärän kasvu. Etenkin tuo “reitit Opinmäen kulmille asti” on tarpeellinen muutos kun Suurpelto kasvaa.

“Linja 110 Kamppi-Tapiola-Leppävaara

Varaudutaan lisäämään linjalle 110 ruuhka-auto syksystä 2015 alkaen suurten matkustajamäärien ja reitin varren tiivistyvän maankäytön – mm. Nihtisillan ympäristössä – myötä.”

Pientä hienosäätöä. Linjan 110 merkitys Leppävaaran ja Tapiolan yhdistämisessä ja yhteyksissä Kamppiin on kasvanut vuosi vuodelta, kun Kilon asutus on tiivistynyt. Ja nyt Nihtisillan suunnalla tapahtuu, joka on tietty syytä huomioida myös joukkoliikenteessä.

Linjat 42 Soukka – Jorvi ja 46 Hyljelahti – Espoon keskus

Varaudutaan lisäämään syysliikenteen 2015 alussa yksi auto talviliikenteeseen ajoaikojen kasvun takia”

Pitkä linja, lunta maassa = pidemmät matka-ajat. Tämänkaltaiset asiat on hyvä huomioida, ettei viilata aikatauluja vain kesäiltoina toimiksi.

”Linja 132 Kamppi-Matinkylä-Friisilänaukio

Varaudutaan lisäämään syysliikenteen 2015 alussa yksi ruuhka-auto talviliikenteeseen suurten matkustajamäärien ja linjan 503 lakkauttamisen johdosta.

”Linja 143 Kamppi – Soukka
Linja 145 Kamppi – Soukka – Suvisaaristo

Linjoille 143 ja 145 varaudutaan lisäämään yksi ruuhka-auto syksyllä 2015 linjojen 2 ja 504 lakkauttamisen johdosta.

Linja 147 Kamppi – Laurinlahti – Kivenlahti

Linjalle 147 varaudutaan lisäämään yksi ruuhka-auto syksyllä 2015 linjan 504 lakkauttamisen johdosta.

Linja 150 Kamppi – Kivenlahti / Saunalahti / Tillinmäki

Varaudutaan jatkamaan linja 150K Saunaniemeen. Lisäksi varaudutaan lisäämään yksi ruuhka-auto kuormitusten sekä linjojen 4 ja 504 lakkauttamisen vuoksi.”

Tuo Saunaniemen laajennus on tarpeen: sinnehän niitä taloja pikkuhiljaa rakennellaan.

”Linja 205 Kamppi – Meilahti – Munkkiniemi – Leppävaara
Linja 502 Merihaka – Meilahti – Munkkiniemi – Leppävaara

Linjan 503 reittiosuus Meilahdesta Merihakaan korvataan syysliikenteen 2015 alussa kääntämällä linjan 205 Helsingin pään päätepysäkki Merihakaan. Helsingin ydinkeskustan ja Leppävaaran välisiä yhteyksiä palvelee junaliikenne, joten linjan 205 päätepysäkki voidaan siirtää pois ydinkeskustasta. Linjan pääasiallinen tarkoitus on hoitaa Meilahden ja Leppävaaran välisiä yhteyksiä, joita uusi reitti edelleen palvelee. Samalla reittimuutos korvaa Helsingin sisäisen linjan 53 (Munkkiniemi – Merihaka). Linjan 205 linjanumero muutetaan reittimuutoksen yhteydessä 502:ksi.”

Tämä muutos oli esillä jo Länsimetron linjastosuunnitelmissa, vaikka onkin toteutuslistalla jo aiemmin. Muutos on varsin iso, mutta kuulostaa ihan perustellulta. Yhteydet “Helsinginniemen poikki” ovat merkittävästi heikommat kuin yhteydet Helsingin keskustaan. Länsimetron käyttöönoton jälkeen poikittain kulkee kärjistäen kaksi linjaa ristiin, yksi yhteys Tapiolasta Pasilaan, toinen Leppävaarasta Hakaniemeen.

”Linja 231 Elielinaukio – Vallikallio – Hämevaara
Linja 247 Elielinaukio – Karamalmi – Lähderanta
Linja 248 Elielinaukio – Karakallio – Lähderanta
inja 270 Elielinaukio – Espoon – Keskus – Tuomarila – Kuurinniitty

Lakkautetaan linja 231 syysliikenteen alussa. Tihennetään samalla linjojen 247/248 ja 270 vuoroväliä siten, että linjojen yhteinen vuoroväli pysyy nykyisellään ruuhka-aikojen ulkopuolella (10 minuuttia). Ruuhka-aikoina linjat tahdistetaan linjan 38 (Elielinaukio – Pitäjänmäki – Uusmäki) kanssa. 38/248/270 yhteinen vuoroväli tulee olemaan ruuhkassa 6-7 minuuttia välillä Elielinaukio – Pitäjänmäki. Elielinaukion ja Leppävaaran välillä ruuhka-ajan vuoroväli harvenee nykyisestä n. 6-8 minuutista 10 minuuttiin.

Kiertelevän linjan 231 lakkauttaminen selkeyttää linjastoa. Elielinaukio – Leppävaara -väliä kulkevien linjojen karsiminen on askel eteenpäin runkolinjayhteyden luomiseksi yhteysvälille. Lisäksi muutos mahdollistaa selkeän, matkustajia hyvin palvelevan vakiominuuttiaikataulun luomisen linjoille 247-270″

Tähän jo viitattiin aiemmin. Ihan perustellun tuntuinen muutos: mieluummin tasainen väli kuin vaihteleva, ja selkeys on aina hyvästä. Etenkin Vanhan Turuntien varrella asuvat hyötyvät.

”Linja 315 Elielinaukio – Lähderanta – Vanhakartano / – Punametsä – Niipperi
Linja 321 Elielinaukio – Lähderanta – Vanhakartano / – Punametsä – Niipperi
Linja 324 Elielinaukio – Niipperi – Kalajärvi
Linja 345 Elielinaukio – Kalajärvi – Rinnekoti
Linja 435 Elielinaukio – Martinlaakso – Koskelo
Linja 436 Elielinaukio – Martinlaakso – Niipperi – Kalajärvi

Vantaan suunnan uusi linjasto otetaan käyttöön alkaessa. Tässä yhteydessä tehdään linjanumero- ja reittimuutoksia myös Elielinaukiolta Vihdintietä ja Hämeenlinnanväylää Vantaan läpi Espooseen liikennöiville seutulinjoille. Linjan 315 uusi linjanumero on 321. Linja 324 lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan uusi linja 436, joka ajaa Martinlaakson aseman kautta tarjoten yhteyden Pohjois-Espoosta Kehäradan juniin. Kohteeseen lisätään ruuhkaliikenteeseen yksi auto, jolla vastataan linjojen palvelualueen asukasmäärän kasvuun. Ruuhkaisimmat lähdöt ovat olleet hyvin kuormitettuja.”

Nämä muutokset ovat varsin stilistisia: noin nykyinen reitistö ja taso säilyy, mutta linjanumeroihin tulee muutoksia. 324:n muutos vaihtoyhteydeksi kehäradalle on iso muutos, mutta tarjoaa toisaalta mahdollisuuden myös lisätä vuoroväliä.

”Linja 503 Merihaka – Meilahti – Matinkylä
Linja 504 Pasila – Meilahti – Kivenlahti
Linja 505 Verkkosaari – Meilahti – Kuitinmäki
Linja 551 Pasila – Meilahti – Westendinasema

Linjat 503, 504 ja 505 lakkautetaan ja korvataan uudella linjalla 551 Pasila – Meilahti – Westendinasema. Linjaa 551 liikennöidään arkisin ruuhka-aikoina 10 minuutin vuorovälillä. Linjalle 551 on hyvä vaihtaa Länsiväylän seutulinjoilta Westendinasemalla ja Karhusaarensolmussa.

Linjan 503 reittiosuus Meilahdesta Merihakaan korvataan kääntämällä linjan 205 Helsingin pään päätepysäkki Merihakaan, jonka linjanumero muutetaan reittimuutoksen yhteydessä 502:ksi.”

Tämä on herättänyt tunteita, asiasta väännettiin jo Länsimetron liityntäliikenteen yhteydessä. Monet toivoisivat Espoonlahden suunnasta suoria yhteyksiä Pasilaan ja muutoinkin vaakasuuntaan. Nyt ollaan toteuttamassa tähän kokonaisuuteen liittyvää muutosta.

Toisaalta tämä muutos ei tunnu kovinkaan hurjalta: vaihtoyhteys Westendinasemalla on poikkeuksellisen helppo (astut ulos seutubussista, siirryt toiseen bussiin joka lähtee keskimäärin 5 minuutin kuluttua). Monien matka-aika saattaa nopeutua. 

Tosin: tämä yhteys voi heikentyä metron startatessa. Välivaiheessa moni pärjää yhdellä sujuvalla vaihdolla, mutta osalle tämä kääntyy muotoon kaksi vaihtoa ja aiempaa enemmän odottelua.

”Linja 510 Martinlaakso – Leppävaara – Tapiola / 510B Myyrmäki – Leppävaara

Linjan 510 tarjontaa tihennetään syysliikenteen 2015 alussa ruuhka-aikaan 8-10 minuutin vuorovälille. Muutoksella varmistetaan riittävä kapasiteetti Hämevaaran ja Leppävaaran välillä, kun linjan 22 reitti muutetaan kulkemaan Helmipöllönmäkeen ja linja 231 lakkautetaan.

Viikonloppuisin liikennöivän linjan 510B vuoroväli tihennetään koko liikennöintiajaksi 30 minuuttiin lisäämällä muutamia lähtöjä.”

”Linja 550 Itäkeskus – Oulunkylä – Huopalahti – Leppävaara – Tapiola – Westendinasema

Vastataan matkustajamäärien kasvuun tihentämällä vuoroväli 10 minuuttiin sunnuntaisin noin klo 10–18 talviliikenteen alusta.”
 

Vuosi 2016

Isoin muutos on metro ja sen tuoma muutos joukkoliikenteen järjestämiseen. Kuvasin tätä erikseen 14-osaisessa blogisarjassa, joten ei siitä nyt enempää.

”Lähijunaliikenne

Mankin ja Luoman rautatieseisakkeet lakkautetaan syysliikenteen alusta 2016.

S- ja U-junat yhdistetään yhdeksi junalinjaksi, joka pysähtyy myös Tolsassa ja Jorvaksessa.

Käyttäjämäärät Mankin ja Luoman seisakkeilla ovat olleet pienet eikä uutta maankäyttöä niiden läheisyyteen ole suunnitteilla. Tolsan ja Jorvaksen asemanseutujen asukasmäärät sen sijaan ovat kasvussa ja asemat tullaan peruskorjaamaan.

Muutos nopeuttaa U- ja L-junien ajoaikoja muutamalla minuutilla sekä parantaa junaliikenteen tasavälisyyttä ja luotettavuutta.”

Tässä kohden tulen jälleen nostamaan esille linja 18 jatkon tilanteen. Alkuun Mankin seisakkeen lakkauttamista suunniteltiin siten, että linja 18 tulisi joskus korvaamaan yhteyttä.

”Linja 20 Leppävaara – Karakallio – Järvenperä – Perusmäki

Varaudutaan jatkamaan syysliikenteen 2016 alussa nykyisin Järvenperään päättyvä linja Perusmäen kasvavalle asuinalueelle.”

”Linjat 85 Espoon keskus – Nuuksionpää ja 81 Espoon keskus – Hirvisuo

Varaudutaan syysliikenteen 2016 alussa Nupurinkallion rakentuvan alueen palvelun luomiseen laajentamalla linjojen palvelualuetta reittimuutoksin ja vuoroja lisäämällä.”

Järkevää. Nupurinkallioon tulee runsaasti asukkaita, joukkoliikenne tulee saada alunalkaen vähintäänkin ihan hyvälle tasolle, ja erillisten linjojen sijaan kannattaa tavoitella nykyisten linjojen tarjonnan parantamista.

”Linja 552 Malmi – Maunula – Munkkiniemi – Otaniemi

Kehä I:n tason poikittaisliikenteen tarjontaa kehitetään syysliikenteen 2016 alussa lisäämällä linjalle 552 päivä- ja iltaliikennettä. Päivällä liikennöidään 20 minuutin vuorovälillä ja iltaisin liikennöidään 30 minuutin vuorovälillä noin klo 20 asti.”

”Linja 554 Itäkeskus – Malmi – Pukinmäki – Maunula – Leppävaara

Kehä I:n tason poikittaisliikenteen tarjontaa kehitetään syysliikenteen 2016 alussa vastaamaan poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelman 2012–2022 mukaista palvelutasoa.

Linjan 554 vuoroväliä tihennetään arkisin ruuhka-aikaan 15 minuuttiin ja päivä- sekä iltaliikenteessä 20 minuuttiin.”

Sekä linjan 552 että 554 tapauksessa on hyvä että tihennetään poikittaisia yhteyksiä myös muutoin kuin vain linjan 550 tarjontaa parantamalla. Kaikki kun eivät asu tuon linjan reitin varrella.

Vuodelle 2017 ei ole tällä hetkellä suunniteltu muutoksia.