(Suur-Leppävaaran Vihreät tiedote 29.4.2009) Nyt kun kuntataloudessa joudutaan tekemään leikkauksia, on vaarana, että säästetään väärässä kohdassa.

Suur-Leppävaaran Vihreät vaatii malttia ja harkintaa tukitoimien karsimisessa, sillä niiden leikkaaminen saattaa kostautua siten, että sosiaali- ja terveysmenot kasvavat odotettua suuremmiksi.

Vuonna 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain tavoite on ollut suunnata resursseja ennaltaehkäisyyn. Uuden lain myötä huostaanotot kuitenkin ovat lisääntyneet.

”Eräs keino syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen on yli hallintorajojen tehtävä varhainen yhteistyö kodin, koulun, ja sosiaali- ja terveystoimen välillä” korostaa Sulevin puheenjohtaja Pia Aarrekivi.

Lasten vanhemmat ovat tiedonsiirron suhteen avainasemassa. Moniammatillisen yhteistyön avulla syntyy varhaisessa vaiheessa vahva turvaverkko.  Resurssit tulee kohdentaa perheiden tukemiseen, kotipalveluun, sosiaaliseen ohjaukseen ja terveyden huoltoon.

Varhainen tuki ennen suurten ongelmien syntyä tuo ne säästöt, joita kuntataloudessa peräänkuulutetaan.

Lisätietoja

Pia Aarrekivi
Suur-Leppävaaran Vihreiden puheenjohtaja
p. 0400-130 000