HS 1.11.2014 Espoon johtaminen on ollut viime aikoina ikävästi valokeilassa, kun on setvitty Suomenojan venesatamasotkuja, erilaisten avustusten hakematta jättämistä sekä liikelaitosten yksityistämisen pienen piirin valmistelua. On käynyt harvinaisen selväksi, että Espoossa tarvitaan kipeästi kulttuurinmuutosta. Kaupunginjohdon tulee omaksua edellä mainittujen tapausten hoitamiseen Espoossa ehkä radikaaliksi koettu avoimuuden linja. Luottamus ei palaudu tietoa panttaamalla. Kun epäkohtia ilmenee, tulee kaupungin viivyttelemättä myöntää tehdyt virheet ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Sama avoimuuden linja tulee juurruttaa kaupungin toimintaan pysyvästi. Valmistelun on oltava avointa ja osallistavaa, materiaalien kattavia ja lähtökohtaisesti julkisia sekä…

Viime päivinä Espoo on taas ollut lehtien palstoilla ikävässä valossa. Päättäjänä on vaikea kantaa vastuuta päätöksistä, jos tietoa pantataan ja valmistelua tehdään pienessä piirissä. Espoon on pystyttävä parempaan. Kaikki julki Suomenojasta Suomenojan sataman sotkut sen kun paisuvat, eikä kaupunginhallitus saa tietoa kuin ankarasti vaatimalla – ja silloinkin viime tipassa. Kirjoitin 4.9. blogissani, että Suomenojan satamasotkut on selvitettävä nopeasti ja avoimesti. Nyt kaksi kuukautta myöhemmin kirjoitus on edelleen valitettavan ajankohtainen. Vyyhdin käsittely jatkuu ensi maanantaina kaupunginhallituksessa, kun saamme vihdoin vastauksia avoimiin kysymyksiin sekä nähtäväksemme sisäisen tarkastuksen tuottaman raportin. Kokoukseen…

Tiedote 20.10.2014 Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä. Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa tehdään merkittäviä asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä, on tärkeää saada niihin päteviä johtajia. Espoossa kaupungin ylintäkään virkamiesjohtoa ei valita avoimen poliittisin perustein, mutta tehtäviin on valikoitunut politiikassa tavalla tai toisella meritoituneita henkilöitä. Toisaalta suuren kaupungin poliittinen johtaminen alkaa olla yhä vaativampaa ja hankalmpaa muun päivätyön ohessa. Oulussa ja Turussa…

Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä. Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa… Read More

Kaupunginhallitus kokoontui 25.8. käsittelemään mm. seurantaraporttia, kuntalakilausuntoa ja talouden kehystä. Vihreistä onnistumisista on aina ilo raportoida. Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelman kehys (Kv-asia) On hienoa, että vaatimuksestamme kehyksestä käytiin ensimmäistä kertaa ryhmien väliset neuvottelut, ja vieläpä … Continue reading

Tänään julkaistussa yhdeksän kunnan erityisen kuntajakoselvityksen väliraportissa ehdotetaan metropolikaupungin muodostamista. Tämä tarkoittaisi Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon ja Tuusulan eteläosan liittämistä yhteen. Espoon Vihreiden valtuustoryhmä näkee edelleen vahvan metropolihallinnon parhaana ratkaisuna Helsingin seudun kilpailukyvyn vahvistamiseen. Jättimäisen kuntaliitoksen väkisin… Read More

Tänään vietetään valtakunnallista Demokratiapäivää. Vietin päivän Kuntaliiton Demokratiaseminaarissa demokratian tilasta ja kuntajohtamisen haasteista keskustellen. Nyt on hyvä hetki julkaista tämä pitkään työn alla ollut kirjoitus poliittisen johtamisen haasteista ja mahdollisuuksista Espoossa. Kuntalain uudistus on käynnissä ja sen yhteydessä linjataan myös, miten poliittista johtamista voidaan vahvistaa kunnissa. Olen pohtinut asiaa paljon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan roolissa. Olennaista…

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.6.2013 teknisen toimen johtaja Olavi Loukon saamaa hovioikeuden tuomiota lahjusrikkomuksesta. Pitkän keskustelun jälkeen kaupunginhallitus totesi yksimielisesti palaavansa asiaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Korostimme keskustelussa, että kaupunginhallitukselle on tuolloin valmisteltava oikeudellinen arvio erilaisista toimintavaihtoehdoista. Kaupunginhallituksella… Read More

Espoon strategiaa on tehty kuukausien ajan asukkaita, kaupungin työntekijöitä ja poliitikkoja laajasti osallistaen. Viime metreillä valtuustossa tarvittiin neuvottelutauko, jotta strategia saatiin hyväksyttyä. Espoon valtuusto asettui tänään tavoittelemaan ilmastopäästöjen 30% vähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kyseisen toivomuksen… Read More

Valtuustoraportti 11.6.2013

Etukäteen oli tiedossa, että valtuuston viimeinen kokous ennen kesätaukoa tulee olemaan pitkä. Valtuuston puheenjohtaja Timo Soini (perus) ei ollut kokouksessa paikalla ja puikoissa oli varapuheenjohtaja Markus Torkki (kok). Hän sanoi vetävänsä kokouksen kaikki asiakohdat läpi, kesti miten kauan… Read More