(Helsingin Sanomat 1.2.2009) Suomenojan lintuallas on valtakunnallisesti tunnettu lintukohde, jossa poikkeuksellisen runsasta lintulajistoa pääsee tarkkailemaan lähietäisyydeltä. Alue on myös suosittu ulkoilukohde, jonka merkitys korostuu asutuksen lisääntyessä eteläisessä Espoossa. Rantaraitin valmistuminen tulee lisäämään alueella liikkuvien ihmisten määrää entisestään. Lintuallas… Read More

(Länsiväylä 24.-25.1.2009) Länsiväylän haastattelussa kertoo Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan pj. Markku Markkula, että Saunalahden rantaraitille ei asemakaavassa varata paikkaa lähelle rantaa. Perusteena tässä on käytetty uhkaa meriuposkuoriaiselle. Päätös tehtiin äänin 7-6 Espoon sitoutumattomiin kuuluvan esityksestä, vaikka aiemmin oli lautakunta linjannut… Read More

(Länsiväylä 10.12.2008) Viime viikkoina Länsiväylässä on pureuduttu terveysasemien omalääkärijärjestelmän ongelmiin. Esimerkiksi Espoonlahdessa kaikille asukkaille ei voida lääkärivajeen takia edes nimetä omalääkäriä. Aika on kypsä omalääkärijärjestelmän uudistamiselle. Tämän suuntaisia askelia onkin jo otettu; esimerkiksi Kivenlahdessa asukkaita hoidetaan tiimeittäin. Tällä… Read More

(Helsingin Sanomat 20.8.2008) Espoossa etsitään sopivaa paikkaa jätevedenpuhdistamolle. Nykyisen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on jäämässä riittämättömäksi, joten Espoon veden on joko laajennettava nykyistä Suomenojan puhdistamoa tai rakennettava uusi. Kaupunki on suunnitellut nykyisen puhdistamon korvaamista uudella, kallioon louhittavalla puhdistamolla ja sille… Read More

(Länsiväylä 4.4.2008) Viime vuosina Espoon kirjastopalvelujen kehittämisen painopiste on ollut aluekirjastojen rakentamisessa. Leppävaaraan ja Matinkylään on rakennettu uudet aluekirjastot, Espoon keskuksen uusi aluekirjasto on rakenteilla ja Espoonlahden aluekirjasto on suunnitteilla. Aluekirjastojen lisäksi Espoossa on 11 lähikirjastoa. Lähikirjastot voi… Read More

Espoon Vihreät Naiset tiedote 4.6.2010 Urbaani luontokeskus Suomenojalle Espoon Vihreät Naiset kannattaa suunnitelmaa perustaa Suomenojan lintukosteikon tuntumaan uudenlainen urbaani luontokeskus. Valtuusto päätti jätevedenpuhdistamon siirron yhteydessä suojella lintukosteikon riittävine suojavyöhykkeineen. – Metroaseman, tiiviin kaupunkikeskuksen ja arvokkaan luontokohteen yhdistäminen on… Read More

(Espoon Vihreät Naiset tiedote 26.4.2010) Aito monikulttuurisuus syntyy siellä, missä ihmisten kohtaamiselle ja yhdessä tekemiselle tarjotaan sopivat puitteet. Monikulttuurikeskuksen tavoitteena on hyödyntää eri etnisten ryhmien omaa intoa ja resursseja kotoutumisessa ja sopeutumisessa uuteen kotimaahan. Tällaisesta keskuksesta muodostuu paikka,… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 24.4.2010) Espoon Vihreät vaativat, että kirjastot säilyvät lähipalveluna ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Kirjasto on monen kuntalaisen eniten käyttämä kulttuuripalvelu. Jokaisella Espoon suuralueella on oltava riittävästi tilaa monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen. Soukka ja Kivenlahti ansaitsevat omat kirjastonsa…. Read More

(Espoonlahden Vihreät ELVI ry tiedote 9.9.2008) Jätevesien tehokas puhdistus kasvavassa Espoossa on erittäin tärkeää Suomenlahden ravinnekuorman hillitsemiseksi. Elokuussa valmistuneessa jätevesien puhdistamohankkeen sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkasteltiin kuutta mahdollista sijaintipaikkaa: Eestinkallio, Blominmäki, Harmaakallio, Mossasvedjebergen, Sammalvuori sekä Suomenoja. Arvioinnissa Eestinkalliota,… Read More

Helsingin seudun liikenne HSL on tehnyt luonnoksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen vyöhykemallista ja hinnoittelusta. Luonnos on lausuntokierroksella alueen kunnilla. Tänä iltana 24.2. Espoon vihreät järjestävät kaikille avoimen vyöhykemallia käsittelevän tilaisuuden Ison Omenan kirjastossa, alkaen kello 18.30.