Espoo kasvaa vauhdilla

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen on ollut viemässä Espoon kaupunkisuunnittelua vihreämpään suuntaan neljän vuoden ajan. Lue myös, mitä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Risto Nevanlinna miettii Keran ja Finnoon suunnitelmista ja miten Mikael Sorri ottaisi asukkaat mukaan kaupunkisuunnitteluun.

Finnoon keskustasta piti tulla ”ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialue”. Näillä sanoilla kaupunkisuunnittelulautakunta ohjasi suunnittelijoita loppuvuodesta 2012. Kuinka sitten kävikään? Kaupunkisuunnittelulautakunnan vihreä jäsen Risto Nevanlinna kertoo

Kokouksen isoina asioina Kehä 1 tunneloinnin jatkaminen ja Finnoon osayleiskaava. Molemmat hyväksyttiin pitkien keskustelujen jälkeen. Juuri muuta ei sitten ehdittykään, koska puheita tietyillä valtuutetuilla riitti.

Espoon Vihreät pitää Finnoon osayleiskaavaehdotusta pääosin hyvänä. Asuminen keskitetään vahvasti metroaseman ympärille ja mahdollistetaan näin joukkoliikenteeseen perustuvan tiiviin kaupungin rakentaminen.

Vuoden viimeinen kaupunginhallituksen kokous on maanantaina. Pitkä lista isoja ja pieniä asioita, mm. muutaman pysäköintitalon takaus sekä lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmasta ja joukkoliikennesuunnitelmasta (HLJ 2015). Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle (Kv-asi Esitetään takausta enintään 13,7 miljoonan euron lainalle. Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti on perustettu 2010 rakennuttamaan, omistamaan ja hallinnoimaan Suviniityn kalliopysäköintilaitosta ja väestönsuojaa. Suviniityn alue puolestaan on kaupungin maaomistuksessa oleva asuinkerrostaloalue Espoon keskuksessa, radan eteläpuolella. Alue on suurilta osin toteutumaton, mutta nyt siis vihdoin…

Tänään lautakunnassa oli pitkä lista, ja infossakin tuli painavaa asiaa. Infossa käsiteltiin mm. listalla ollut Kulmakorven kaava. Tämän lisäksi listan ulkopuolelta käytiin läpi Finnoon osayleiskaavan tilannetta sekä vastavalmistunutta liito-oravaselvitystä. Liito-oravaselvityksen ideana on tutkia liito-oravien asuinympäristöä kokonaisuutena, jolloin myöskään… Read More