Tässä maanantain kaupunginhallituksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Isoimpina asioina Länsimetroon liittyvät päätökset, joista järjestetään ylimääräinen valtuuston kokous 29.9. – Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi Espoon osalta keskeistä sopimuksessa on, että valtion tuki Länsimetron jatkon rakentamiselle kytketään asuntokaavoituksen määrään. Sopimuksessa korotetaan Espoon asuntokaavoitustavoitetta MAL-aiesopimuksessa esitetystä vuotuisesta 250 000 kerrosneliömetristä 25 % 312 500 kerrosneliömetriin. Tämä vaatimus on linjassa valtuuston jo päättämän tavoitteen (350 000 k-m2) kanssa. Jotta korotettuun tavoitteeseen päästään, kaavoitusta tulee priorisoida ja nopeuttaa erityisesti metron jatkeella ja kaupunkiradan kehityskäytävässä….

Ensi maanantaina taas kaupunginhallitus. Isoimpana asiana tällä kertaa Helsingin seudun liikenteen infrakorvaussopimus, joka tosin on jo käsitelty ja yksimielisesti hyväksytty konsernijaostossa. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Ensi keskiviikkona mahdollisuus kommentoida HSL:n joukkoliikennesuunnitelmia, kun Länsimetro  käynnistyy. Erityisesti Länsi-Espoossa tulee suuria muutoksia. Järjestämme keskustelutilaisuuden Tapiolan Metrotoimistolla, tervetuloa! – Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen (Kv-asia) Vihreiden paikka, Mauri Herpiö eroaa Espoosta poismuuton takia. – Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali Vihreiden paikka tämäkin, Marja Nuora muuttaa pois Espoosta. Kiitos Marjalle tärkeästä työstä tasa-arvon hyväksi ja onnea uuteen kotikuntaan! Valtuustoryhmä valitsi jo seuraajaksi Teresia Volotisen….

Valtio ja metropolialueen 14 kuntaa ovat sopineet MAL-asioista eli maankäytön, asumisen ja liikenteen teemoista Helsingin seudulla. Suuriin liikennehankkeisiin, kuten Länsimetron jatkoon, halutaan valtion puolelta aivan perustellusti sitoa muitakin tavoitteita, tässä tapauksessa asuntotuotantoa. Hölmöähän se olisi, jos kallis juna ajaisi tyhjillään. … Continue reading

Selkokieltä, kiitos

Moni kimmastui, kun Kielitoimisto ilmoitti, että muoto “alkaa tulemaan” on jatkossa pätevää suomea. Kieli herättää voimakkaita tunteita, ja syystä. Kielellinen viestintä on ihmislajin kilpailuetu. Kulttuurimme kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pystymme vaihtamaan ajatuksiamme monimutkaisiakin asioista. Tästä näkökulmasta onkin… Read More

Länsiväylä 22.2.2014 Kuntauudistus etenee ja puntarissa on myös Helsingin seudun tulevaisuus. Miten turvaamme parhaiten asukkaille palvelut ja työpaikat, kodit ja viihtyisät asuinalueet sujuvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä? Miten varmistamme parhaiten sen, että koko Helsingin seutu säilyy elinvoimaisena ja estetään sosiaalisten ongelmien kasautuminen tiettyjen kuntien tai alueiden huoleksi? Espoossa on keskitytty korostamaan vahvaa itsenäisyyttä ja panostettu vapaaehtoiseen kuntaliitosselvitykseen Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Samalla on sanottu jyrkkä ei kaikelle, mikä vähänkään viittaa liitokseen Helsingin kanssa. Kun katsoo Helsingin seudun karttaa, on selvää, että pääkaupunkiseutu kehyskuntineen muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Se, että Espoon…

Espoon Vihreät ovat tyytyväisiä pikaraitiotien eli Raide-Jokerin uuteen linjaukseen Leppävaarasta Kehä I:n vartta Otaniemeen. Tehokas poikittainen raideyhteys vahvistaa seudullisesti merkittävän opiskelu- ja työpaikkakeskittymän saavutettavuutta niin Otaniemessä kuin Keilaniemessäkin. – Vauhdilla kehittyvällä Otaniemen alueella tulee satsata nimenomaan joukkoliikenteeseen sekä… Read More

Espoon Vihreiden kaupunginhallitusryhmä iloitsee HSL:n tarjoamasta mahdollisuudesta kommentoida Länsimetron liityntälinjojen suunnitelmia. Vihreät haluavat varmistaa, että metron tuomista mahdollisuuksista saadaan kaikki hyödyt irti koko Etelä-Espoossa.

Kannanotto 1.10.2013 Tiede osoittaa, että valtaosa ilmastonmuutoksesta johtuu ihmisen tuottamista päästöistä. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uuden raportin mukaan maailman keskilämpötila voi nousta yli neljä astetta vuosisadan loppuun mennessä, jos päästöjä ei rajoiteta olennaisesti. Lämpenemistä voidaan hidastaa ja lämpenemisen pahimmat… Read More

Tiedote 27.8.2013 Ensimmäistä kertaa 50 vuoteen matkustaminen joukkoliikenteellä kasvaa Helsingin seudulla nopeammin kuin yksityisautoilu. HSL:n tänään julkaisema Liikkumistutkimus 2012 paljastaa historiallisen käänteen: joukkoliikenteen osuus Helsingin seudulla tehdyistä matkoista on kasvanut 43 prosenttiin (2008: 42 %). Joukkoliikenteen suosio kasvoi viime vuonna Helsingin seudun kunnista eniten Espoossa. Erityisesti espoolaiset nuoret (18–29 -vuotiaat) ovat lisänneet merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä.

Ensimmäistä kertaa 50 vuoteen matkustaminen joukkoliikenteellä kasvaa Helsingin seudulla nopeammin kuin yksityisautoilu. HSL:n tänään julkaisema Liikkumistutkimus 2012 paljastaa historiallisen käänteen: joukkoliikenteen osuus Helsingin seudulla tehdyistä matkoista on kasvanut 43 prosenttiin (2008: 42 %). Joukkoliikenteen suosio kasvoi viime vuonna… Read More